Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Normatīvie aktiNormatīvo aktu projekti
 
 
 
Normatīvo aktu projekti pašvaldību jomā

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumu

Atbildīgais:

Dzintra Muzikante, tālr. 67026930, e-pasts: dzintra.muzikante@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Kārtība un nosacījumi pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdalei administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā” projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

I.Sniega-Sniedziņa, tālr. 67026493, ilze.sniega@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts ar pavadošiem dokumentiem

Atbildīgais:

Dzintra Muzikante, Tālr. 67026930, e-pasts: dzintra.muzikante@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Agnese Pabērza – Draudiņa, Tālr. 66016784, agnese.paberza-draudina@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Agnese Pabērza – Draudiņa, Tālr. 66016784, agnese.paberza-draudina@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Arnis Šults, Tālr. 66016521, arnis.sults@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums „Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Plānots izsludināt VSS 30.06.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

Agnese Pabērza – Draudiņa, Tālr. 66016784, agnese.paberza-draudina@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums „Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā”

Aprites stadija:

Ministru kabineta 16.12.2014  sēdes protokollēmuma  (prot. Nr.71, 54.§) 3.punktā noteiktais izpildes termiņš ir 2015. gada 1. decembris.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Vineta Stolere, Tālr. 67026948, vineta.stolere@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Beverīnas novada un Valmieras pilsētas robežu grozīšanu”

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē: 21.05.2015, VSS-Nr. 563.

Atsaukts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 9.jūlijā (prot Nr.26,  43.&)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Arvīds Pīlēģis, Tālr. 66016530, arvids.pilegis@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā Saeimā likumprojekts ir sadalīts divos blokos.

1. tika izsludināts 31.03.2015 Nr.201/Lp12, kas pieņemti steidzamības kārtā, lai atvieglotu administratīvo teritoriju robežu grozīšanu.

2. Likumprojekts Saeimā tiek virzīts uz 2.lasījumu 17.03.2015 Nr.42/Lp12

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Arvīds Pīlēģis, Tālr. 66016530, arvids.pilegis@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Likumprojekts „Par Tukuma novada un Engures novada robežu grozīšanu”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā, plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 24.07.2014. un iesniegt Ministru kabinetā 29.08.2014.

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 14.maijā, VSS-Nr.524

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija likumprojektu atgrieza MK, norādot, ka robežu grozīšana ir MK kompetencē

 

Atsaukts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 9.jūlijā (prot Nr.26,  42.&)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Arnis Šults, Tālr. 66016521, arnis.sults@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Tiesību akta projekts „Par Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojuma Nr.804 „Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Projekts ar MK 03.11.2014. rīkojumu Nr.631 „Par atsevišķu MK rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” ir atzīts par spēku zaudējušu

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Līga Zvilna-Karlsone, Tālr. 66016577, Liga.Zvilna-Karlsone@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojumu projekts „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Projekts ar 23.07.2014. MK rīkojumu Nr.373 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā” ir izpildīts

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Ieva Kania, tālr. 66016520, Ieva.Kania@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

Aprites stadija:

Likumprojekts izsludināts VSS 30.08.2012. (VSS-886)

Likums Saeimā pieņemts 31.01.2013., un stājas spēkā ar 21.02.2013.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

M.Inkina, tālr. 67770382, madara.inkina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts izsludināts VSS 30.08.2012. (VSS-885)

Likums Saeimā pieņemts 22.01.2015., un stājas spēkā ar 25.02.2015.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

M.Bergmane, tālr. 67770463, marta.bergmane@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts izsludināts VSS 30.08.2012. (VSS-884)

Likums Saeimā pieņemts 22.01.2015., un stājas spēkā 25.02.2015.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

M.Inkina, tālr. 67770382, madara.inkina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums "

Aprites stadija:

Likumprojekts izskatīts VSS 16.08.2012.
Likumprojekts izsludināts VSS 02.02.2012. (VSS-110)

Likumprojekts Saeimā tiek virzīts uz 2.lasījumu 24.03.2015.Nr.76/Lp12

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

M.Bergmane, tālr. 67770463, marta.bergmane@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izskatīts MKK 25.06.2012.
Noteikumu projekts izskatīts MKK 18.06.2012.
Noteikumu projekts izskatīts MKK 04.06.2012. 
Noteikumu projekts izsludināts VSS 22.12.2011. (VSS-1411)

Projekts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” ir pieņemts

Dokumenti:

Noteikumu projekts  

Atbildīgais:

Z.Hermansons, tālr. 67770328, zintis.hermansons@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 22.12.2011. (VSS-1410)

Projekts ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.645 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"” ir pieņemts

Dokumenti:

Noteikumu projekts  

Atbildīgais:

Z.Hermansons, tālr. 67770328, zintis.hermansons@varam.gov.lv  

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta