Dokumentu kaudze uz biroja darba galda
Autoceļš remontdarbu stadijā
Valsts finansējums pašvaldību investīciju projektiem