e-adrese_informatīvs_attēls

Kas ir e-adrese?

E-adrese jeb oficiālā elektroniskā adrese ir digitālā pastkastīte ērtākai, vienotai un drošai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. E-adrese arī kalpo kā vienota saziņas platforma visām valsts un pašvaldību iestādēm.

E-adreses ieguvumi – ātrums, pieejamība, visa saziņa ar valsti elektroniski - vienuviet.

Izveidojot e-adresi, lietotājs tajā saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika nosūtītas pa pastu uz norādīto deklarēto adresi. Izveidojot e-adresi, jums ir iespēja norādīt e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtīta informācija par saņemtajiem ziņojumiem.

Uzzini vairāk, kā izveidot un izmantot e-adresi:

Kā izveidot e-adresi iedzīvotājam?

E-adresi var izveidot pakalpojumu portālā Latvija.lv. E-adreses izveidošana un lietošana ir bez maksas.

Lai to izveidotu un izmantotu, būs nepieciešams kāds no autentifikācijas rīkiem: personas apliecība (eID karte), mobilā lietotne eParaksts Mobile vai eParaksts karte juridiskām personām.

Uzzini vairāk, kā izveidot e-adresi:

Kā izveidot e-adresi juridiskai personai?

Juridiska persona e-adresi var izveidot divos veidos (atkarībā no uzņēmuma dokumentu aprites apjoma) – izmantojot  portālu Latvija.lv vai arī integrējot risinājumu sava uzņēmuma dokumentu vadības sistēmā.

Jautājumu gadījumā vērsieties pie e-adreses pārziņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA).

E-adreses tehniskais atbalsts pieejams:

Uzzini vairāk, kā izveidot e-adresi:

Vai e-adrese ir obligāta?


Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga, un to var izveidot jebkurā laikā. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja atteikties no e-adreses lietošanas - deaktivizēt to.

Juridiskām privātpersonām (komersanti un citi tiesību subjekti, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, – biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c.) – e-adresi var izmantot brīvprātīgi, bet no 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana būs obligāta.

Obligāts e-adreses lietojums ir noteikts Oficiālās elektroniskās adreses likumā un to šobrīd jau lieto:

  • Visas valsts un pašvaldību iestādes, plānošanas reģioni, valsts augstskolas un zinātniskie institūti, publiskie nodibinājumi, prokuratūra un privātpersonas, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums;
  • Rezerves karavīri;
  • Zvērināti tiesu izpildītāji, Augstākā tiesa un Satversmes tiesa;
  • Maksātnespējas procesa administratoriem, rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām e-adrese būs obligāta no 2021. gada 1. aprīļa.

Vai e-adrese aizstās manu e-pasta adresi?


E-adrese neaizstās e-pasta adresi, bet to drīzāk var pielīdzināt internetbankas risinājumam. Izveidojot e-adresi, jums ir iespēja norādīt savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtīta informācija par saņemtajiem ziņojumiem, bet ne paši ziņojumi.

Vai par e-adreses izmantošanu ir jāmaksā?


E-adreses izveidošana un lietošana ir bez maksas. Svarīgi, lai būtu pieejami nepieciešami identifikācijas līdzekļi, ar kuriem e-adresei var piekļūt: personas apliecība (eID karte) ar aktīvu elektronisko parakstu, mobilā lietotne eParaksts mobile vai eParaksts karte juridiskām personām. E-paraksts personas apliecībā (eID kartē) un eParaksts mobile risinājumā tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu un ir bez maksas.

Kā rīkoties, ja man ir eID karte, bet esmu aizmirsis piekļuves kodus, vai nezinu e-parakstu skaitu?


Gadījumā, ja jums ir eID karte, bet esat aizmirsuši piekļuves kodus, vai tajā nav aktivizētu e-parakstu, nav nepieciešams izgatavot jaunu karti. Jums ir jādodas uz tuvāko Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes filiāli, kur jums atjaunos gan piekļuves kodus, gan aktivizēs e-parakstus. No 2019. gada janvāra e-paraksts personas apliecībā (eID kartē) tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu.

Vai varu piekļūt e-adresei arī no sava mobilā tālruņa?


Jā, lai to izdarītu, ir nepieciešama mobilā lietotne eParaksts mobile. Tā ir bezmaksas lietotne, kura brīvi pieejama ikkatram. Lai sāktu izmantot eParaksts mobile, apmeklējiet vietni www.eparaksts.lv un piesakieties šī pakalpojuma lietošanai. eParaksts mobile ir rīks, kurš tāpat kā eID karte ir valsts uzturēts.

Kam cilvēks var sūtīt vēstules no savas e-adreses?


Visām iestādēm, kas ir iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā. Tās ir gan ministrijas un valsts iestādes, gan pašvaldības un pašvaldību iestādes, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrības, piemēram, skolas. Ziņojumus nebūs iespējams sūtīt  citiem iedzīvotājiem vai uzņēmumiem.

Ar kurām konkrēti valsts un pašvaldību iestādēm varēs sazināties, izmantojot e-adresi? Vai varēs sazināties, piemēram, ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem?


Ar visām iestādēm, kas ir iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā. Tās ir gan ministrijas un valsts iestādes, gan pašvaldības un pašvaldību iestādes, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrības, piemēram, skolas. Ja iedzīvotājs vai uzņēmējs būs izveidojis e-adresi, tad iestādes nosūtīs elektronisku vēstuli uz e-adresi, nevis pa pastu uz deklarēto adresi.

Kāpēc vēstules no valsts / pašvaldības iestādēm nevar saņemt uz privāto e-pastu?


E-adresei ir jābūt drošai, jo sūtījumos, kas var tikt sūtīti uz un no e-adreses, var saturēt gan personas datus, gan komercnoslēpumu, gan arī sensitīvu informāciju. E-adreses risinājumu var pielīdzināt drošam internetbankas risinājumam – slēgtā vidē, pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam ir pieejams personificēts konts, kurā tiek nodrošināta ziņojumu sūtīšana, saņemšana un glabāšana.

Tādēļ ir noteikts, ka e-adreses izveidošanai un piekļuvei nepieciešami kvalificēti personas elektroniskās identifikācijas rīki. Šādai identitātes pārbaudei ir noteiktas drošības un tehniskās prasības, kas regulāri tiek auditētas un uzraudzītas no valsts puses. Likums nosaka, ka identificējoties ar šādiem rīkiem, tie ir pielīdzināmi personas identitātes apliecināšanai klātienē – t.i. pases vai eID kartes uzrādīšanai. Elektroniskās identifikācijas līdzekļu drošības līmeņu klasifikācija ir harmonizēta Eiropas savienības ietvaros.