Lai atvieglotu pašvaldību un plānošanas reģionu darbu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. Metodiskie ieteikumi ir praktisks materiāls, kas paredzēts plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību politiķiem un attīstības plānošanā iesaistītajām personām. Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt ieteikumus plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām savstarpēji saskaņotu un kvalitatīvu attīstības programmu izstrādei.