27.06.2018.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi””

Lasīt vairāk

15.02.2018.

PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības likums”

Lasīt vairāk

07.02.2018.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Lasīt vairāk

27.10.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos Nr.1347 “Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”

Lasīt vairāk

10.10.2017.

JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Personu apliecinošo dokumentu likumā“

Lasīt vairāk

03.08.2017.

JAUNS: Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai"

Lasīt vairāk

31.07.2017.

JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā“

Lasīt vairāk

10.02.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmas noteikumi”

Lasīt vairāk

02.12.2016.

JAUNS: Likumprojekts „Grozījumi elektronisko dokumentu likumā”

Lasīt vairāk

13.09.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"

Lasīt vairāk

13.09.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"

Lasīt vairāk

31.08.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.591 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās””

Lasīt vairāk