VARAM 2020/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/9
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Priekšlikumu un darba materiālu sagatavošana Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādei

Piegādātājs / izpildītājs
'ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT' SIA
VARAM 2020/14
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/31
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/17
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/13
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/11
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 13.06.2020.
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/4
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/1
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/10
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/29
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/5
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/8
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/22
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/3
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/21
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums