VARAM 2020/29
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/28
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/27
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/24
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/15
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 11.01.2021.
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/23
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/25
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/22
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings

Piegādātājs / izpildītājs
'Jaunrades laboratorija' SIA
VARAM 2020/21
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/19
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/3
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/17
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/16
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/13
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Priekšlikumu un darba materiālu sagatavošana Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādei

Piegādātājs / izpildītājs
'ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT' SIA
VARAM 2020/14
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/9
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/11
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 13.06.2020.
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/10
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/8
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums