VARAM 2021/5
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2021/4
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2021/2
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2021/1
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/29
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/28
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/27
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/24
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/15
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 11.01.2021.
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/25
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/23
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/22
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings

Piegādātājs / izpildītājs
'Jaunrades laboratorija' SIA
VARAM 2020/21
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/19
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/3
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/17
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/16
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/13
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums