17.08.2021.
Ministru kabineta noteikumu projektsEmisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums

30.07.2021.
Likumprojekts “Klimata likums

20.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums”.

06.04.2021.
Informatīvais ziņojums “Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2020. gadā”

11.03.2021.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Par dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās rīcības programmas klimata jomā un Eiropas Plastmasas pakta ietvaros”

25.02.2021.
JAUNS: Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Piesārņojumu”

18.01.2021.
JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem”

13.01.2021.
JAUNS: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”

19.11.2020.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”

06.10.2020.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumos Nr. 769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā””

05.06.2020.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2019. gadā”

Lasīt vairāk

11.03.2020.
JAUNS: Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Piesārņojumu”

Lasīt vairāk

10.03.2020.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2019. gadā”

Lasīt vairāk

23.01.2020.
PAPILDINĀTS: Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

Lasīt vairāk

20.11.2019.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”

Lasīt vairāk

04.10.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.69 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums””

Lasīt vairāk

04.10.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumos Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums””

Lasīt vairāk

04.10.2019.
JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” nolikums””

Lasīt vairāk

04.10.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums””

Lasīt vairāk

14.06.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem””

Lasīt vairāk

20.03.2019.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2018. gadā”

Lasīt vairāk

19.04.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums””

Lasīt vairāk

27.03.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot izmantotās enerģijas atgūšanu un atkārtotu izmantošanu” nolikums”

Lasīt vairāk

21.03.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība”

Lasīt vairāk

15.12.2017.
JAUNS: Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam

Lasīt vairāk

06.12.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringa un ziņošanas kārtība”

Lasīt vairāk

31.10.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumos Nr. 769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā””

Lasīt vairāk

31.10.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 366 „Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā””

Lasīt vairāk

31.10.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 250 „Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā””

Lasīt vairāk

19.04.2017.
JAUNS: Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos””

Lasīt vairāk

19.04.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”

Lasīt vairāk

08.02.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „ Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.78 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums””

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums””

Lasīt vairāk

17.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „ Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālo sistēmu”

Lasīt vairāk

13.09.2016.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

Lasīt vairāk

08.06.2016.
JAUNS: Likumprojekts “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu”

Lasīt vairāk

13.05.2016.
JAUNS: MK informatīvā ziņojuma projekts “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Grantu shēmas “Sākuma kapitāla instruments” ietvaros”

Lasīt vairāk

05.04.2016.
JAUNS: MK protokollēmuma projekts „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21.sesijā pieņemtā Parīzes Nolīguma parakstīšanu”

Lasīt vairāk

28.12.2015.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība””

Lasīt vairāk