Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidošanas Vides aizsardzības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (VALTSA) un Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (RATSA) darbs uz laiku ir apturēts līdz dalībpušu viedokļu saskaņošanai par to, kāds varētu būt turpmākais to darbības modelis (par iespēju apvienot esošās apakšpadomes, izveidot apvienoto apakšpadomi).

Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome (turpmāk – RATSA) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem izveido valdības (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija - turpmāk RAPLM), Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk – LBAS) izvirzītie pārstāvji.

RATSA nodrošina un veicina valsts (RAPLM), LDDK un LBAS (turpmāk – dalībpušu) sadarbību un līdzdalību reģionālās attīstības veidošanā un nodrošināšanā.

Saites:

Kontakti:

  • Kontaktpersona jautājumiem un priekšlikumiem: VALTSA sekretāre Ilze Trušinska, Peldu iela 25, Rīga, LV-1050,Tālr. 67026447; e-pasts: ilze.trusinska@varam.gov.lv
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: Valda Smirnova Koordinācijas departamenta, Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte, Tālr. 67026548; e-pasts: valda.smirnova@varam.gov.lv
  • Latvijas Darba devēju konfederācija: 
  • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība: