Plānotais ES fondu* finansējums:

1. kārtā – 4 225 717 euro

2. kārtā – 845 143 euro

Projektu iesniedzēji:

  1. kārtā – Rīgas valstspilsētas un Liepājas valstspilsētas pašvaldības;
  2. kārtā – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

Atbalstāmās darbības:

gaisa piesārņojuma mazinošu pasākumu īstenošana saskaņā ar pilsētu gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmām:

  • publiskās teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi;
  • pilsētvides sakopšanas iekārtu iegāde;
  • pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveide;

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Pasākuma ietvaros netiek atbalstītas darbības, kurām sniegtais atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, izņemot komercdarbības atbalstu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Sasniedzamais rezultāts:

1. kārtā – iedzīvotāju skaits, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem – 47 984

2. kārtā – iedzīvotāju skaits, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem – 1 888

Projektu atlases veids:

ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1. kārta - 18.03.2024.-15.05.2024.

2. kārta – ne vēlāk kā 2025. gada I ceturksnī

Aprites stadija

Pirmās kārtas projektu vērtēšana

Atlases informācija pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:

1.kārta:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2-2-3-5-k-1

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 54 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3.  specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.5. pasākuma "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2023. gada 6. oktobrī.

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030. gadam

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Anete Kalniņa, tel.: 25567565, e-pasts: anete.kalnina@varam.gov.lv;

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Viesturs Frišfelds, tel.: 28452807, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo