• Nozares padomniece Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES Anna Popkova (anna.popkova@mfa.gov.lv)
  • Nozares padomnieks Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES Jānis Glazkovs (janis.glazkovs@mfa.gov.lv)
  • ES lietu koordinators (es@varam.gov.lv)
  • Pārstāvji VARAM kompetences jautājumos ES Padomes darba grupās:

Darba grupas kods

Darba grupa

Izskatāmie jautājumi

Atbildīgais departaments

Atbildīgais darbinieks

J.1.

Vides darba grupa

Gaisa kvalitātes jautājumi

Vides aizsardzības departaments

Dagnija Jirgensone

Aprites ekonomikas jautājumi, t.sk., atkritumu joma

Vides aizsardzības departaments

Rudīte Vesere/ Sandija Sniķere

Rūpnieciskais piesārņojums

Vides aizsardzības departaments

Dagnija Jirgensone

Ūdeņu kvalitāte un komunālo notekūdeņu apsaimniekošana

Vides aizsardzības departaments

Iveta Teibe

Vides kvalitātes jautājumi, t.sk. lauksaimnieciskais piesārņojums, piesārņotās vietas, ietekmes uz vidi novērtējums, dabas resursu izmantošana

Vides aizsardzības departaments

Guna Šmerliņa

Bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības jautājumi

Dabas aizsardzības departaments/ Dabas aizsardzības pārvalde

Ilona Mendziņa

J.2.

Starptautisko vides jautājumu darba grupa

Starptautiskie bioloģiskās daudzveidības jautājumi

Dabas aizsardzības departaments

Ilona Mendziņa

Pārtuksnešošanās jautājumi/zemes degradācijas

Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments

Diāna Rasuma

Starptautiskie vides jautājumi (Global)

Koordinācijas departaments

Māris Klismets

Reģionālie vides jautājumi  (vispārīgie ANO EEK vides jautājumi, Orhūsas konvencija, Espo konvencija, Robežšķērsojošais gaisa piesārņojums lielos attālumos, Rūpniecisko avāriju pārrobežu ietekme u.c.)

Koordinācijas departaments/

Vides aizsardzības departaments/ Juridiskais departaments

Evita Stanga/ Dagnija Jirgensone/ Guna Šmerliņa/ Madars Laurs

Starptautiskie atkritumu jautājumi

Vides aizsardzības departaments

Ilze Doniņa

Starptautiskie ķīmijas jautājumi

Vides aizsardzības departaments

Judīte Dipāne

B.7.

Kodoljautājumu darba grupa

 

Vides aizsardzības departaments

Guna Šmerliņa

H.5.

Telesakaru un informācijas sabiedrības jautājumu darba grupa

Digitālā transformācija (t.sk. Digitālā dekāde), datu pieejamība un mākslīgā intelekta jautājumi

Informācijas sabiedrības attīstības departaments

Rinalds Celmiņš

Publiskā sektora tīmekļa vietņu pieejamība, sadarbspējas risinājumi

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības departaments

Lauris Linabergs

G.7.

Tehniskās harmonizācijas darba grupa

Mehāniskie transportlīdzekļi VARAM kompetences jautājumos

Vides aizsardzības departaments

Dagnija Jirgensone

Ķīmisko vielu klasifikācija, marķēšana un iepakošana, biocīdi

Vides aizsardzības departaments/

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Dagnija Jirgensone