EEZ FI programma „Nacionālā klimata politika” - noderīgi interneta resursi

Vadošās iestādes uzturētā finanšu instrumenta tīmekļa vietne: www.eeagrants.lv

Donorvalsts programmas partneru – Norvēģijas Vides aģentūra  un Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāts tīmekļa vietnes: http://www.miljodirektoratet.no/ un http://www.dsb.no

Informācija no Norvēģijas valdības un Norvēģijas ministrijām: http://www.regjeringen.no

Finanšu instrumenta biroja (FIB) mājas lapa: www.eeagrants.org

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas mājas lapa: http://www.efta.int/

Norvēģijas valdības mājas lapa, kas satur informāciju par Norvēģijas sadarbību ar Eiropu: www.europaportalen.no

Norvēģijas misija Eiropas savienībā: www.eu-norway.org

Islandes Ārlietu ministrijas mājas lapa: www.iceland.is

Lihtenšteinas oficiālā mājas lapa: www.liechtenstein.li

Programmas "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai" mājas lapa (programmu īsteno Norvēģijas institūcija "Innovation Norway"): www.decentwork.no