Plānotais ES fondu* finansējums:

1. kārtā – 6 500 000 euro

2. kārtā – 6 500 000 euro

3. kārtā – 9 555 249 euro

Projektu iesniedzēji:

pašvaldības, to iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības

Atbalstāmās darbības:

  • pašvaldību īpašumā esošo ēku atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai, ēku energosertifikācija un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, t.sk. ēkas vadības viedās tehnoloģijas efektīvākai ēkas enerģijas patēriņa vadībai, atjaunojamos energoresursus izmantojošas enerģiju ražojošas iekārtas;
  • gaisa kvalitātes uzlabošanas iekārtu iegādei, videi draudzīgiem ilgtermiņa apsaimniekošanas risinājumiem enerģijas taupīšanai vai ieguvei no atjaunojamiem resursiem
  • ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras tehnoloģisko procesu energoefektivitāte, t.sk. AER izmantojošu iekārtu uzstādīšana

Atbalsta likme

  • līdz 85% pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
  • līdz 65 % ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras tehnoloģisko procesu energoefektivitātei

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

tiks izvērtēts nosacījumu izstrādes procesā

Sasniedzamais rezultāts:

  • publiskās ēkas ar uzlabotu energoefektivitāti 27 454 m2 platībā
  • Atjaunojamo energoresursu enerģijas papildu ražošanas jauda 2 MW
  • kopējās primārās enerģijas patēriņa samazinājums 1 400 MWh/gadā

Projektu atlases veids:

1.kārta – ierobežota projektu iesniegumu atlase

2. un 3. kārta – atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1. kārta – indikatīvi 2024. gada II ceturksnī

2. kārta – indikatīvi 2024. gada IV ceturksnī

3. kārta – uzsaukums par elastības finansējuma apjomu pēc 2026. gada

Aprites stadija

īstenošanas nosacījumu plānošana

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

-

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Informācija par pašvaldības ēku energoefektivitātes konkursiem Eiropas Savienības fondu 2014-2020. gada plānošanas periodā: 13.1.3.1. pasākums “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”

Informācija par  1.2.1.3.i. investīciju “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti”

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Viesturs Frišfelds, tel.: 28452807, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Edgars Garkājis, tel.: 20249980, e-pasts: edgars.garkajis@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Anete Kalniņa, tel.: 25567565, e-pasts: anete.kalnina@varam.gov.lv (2.kārta)

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo