Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, digitālās transformācijas valsts pārvaldē jomā.

Ministrija ir tieši pakļauta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbību nosaka nolikums (Ministru kabineta 29.03.2011. noteikumi Nr.233 ar grozījumiem 08.05.2012. un 12.11.2013.)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas:

  • darbības virsmērķis - nodrošināt zaļu, iedzīvotājiem pieejamu un līdzsvaroti attīstītu valsti; 
  • vīzija - atvērta un profesionāla valsts pārvaldes iestāde, kurā strādā "zaļi" domājoši darbinieki, kuri spēj mainīties līdzi laikam, sniedz iespējas un rada priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai; 
  • pamatvērtības - tiesiskums, profesionalitāte un radošums, sadarbība, mērķtiecīgums un lojalitāte. 

Mūsu pamatprincipi

  • ievērot labas pārvaldības principu; 
  • tiek garantēta efektīva darbība labākā iespējamā risinājuma sasniegšanai; 
  • mērķa sasniegšanai strādājam komandā, kopā ar iesaistītajām pusēm; 
  • nesavtīgs darbs izvirzītā mērķa sasniegšanai; 
  • kopīgs darbs Latvijas tautai, labklājībai un attīstībai.