Eiropas iedzīvotāji augstu vērtē savu vidi - Eirobarometra aptaujas liecina par to, ka vairums eiropiešu (vairāk kā 70 %) vēlas, lai lēmumu pieņēmēji piešķirtu vienlīdz lielu nozīmi vides, ekonomiskajai un sociālajai politikai. Kā indivīdi eiropieši ir gatavi uz videi draudzīgu rīcību, viņi varētu paveikt vairāk, ja tiem būtu pieejama labāka informācija par vides aizsardzības izvēles iespējām, kuras izmaksā lēti vai nemaksā neko. Viņi darbotos vēl aktīvāk, ja būtu pārliecināti, ka līdzpilsoņi rīkotos tāpat.