Vadošās iestādes uzturētā finanšu instrumenta tīmekļa vietne: www.norwaygrants.lv

Donorvalsts programmas partnera – Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas tīmekļa vietne: http://www.ks.no


Informācija no Norvēģijas valdības un Norvēģijas ministrijām: http://www.regjeringen.no


Finanšu instrumenta biroja (FIB) mājas lapa: www.eeagrants.org


Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas mājas lapa: http://www.efta.int/


Norvēģijas valdības mājas lapa, kas satur informāciju par Norvēģijas sadarbību ar Eiropu: www.europaportalen.no


Norvēģijas misija Eiropas savienībā: www.eu-norway.org


Islandes Ārlietu ministrijas mājas lapa: www.iceland.is


Lihtenšteinas oficiālā mājas lapa: www.liechtenstein.li


Programmas "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai" mājas lapa (programmu īsteno Norvēģijas institūcija "Innovation Norway"): www.decentwork.no