1. VARAM dalība OECD komitejās un darba grupās ministrijas pamatdarbības jomās

VARAM ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu:

  1. Vides politikas komitejā
  2. Ķimikāliju komitejā
  3. Digitālās ekonomikas politikas komitejā
  4. Reģionālās attīstības politikas komitejā

2. VARAM dalība citās OECD komitejās un darba grupās

Papildus, atbilstoši kompetencei un atkarībā no darba kārtības jautājumiem, VARAM līdzdarbojas Latvijas interešu pārstāvēšanā šādās OECD komitejās: Ekonomikas un attīstības analīzes komitejā, Izglītības politikas komitejā, Patērētāju aizsardzības politikas komitejā, Apdrošināšanas un privāto pensiju komitejā, Publiskās pārvaldības komitejā un Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejā.

Laikā no 2017.gada 22. – 23.maijam VARAM Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš piedalījās OECD Ekonomikas un attīstības analīzes komitejas sanāksmē, kurā tika izskatītais OECD sagatavotais Latvijas Ekonomikas pārskats 2017 gadam un ar to saistītie dokumenti un papildus pētījumi.

Kontakti informācijai: Linda Gaibišela, Koordinācijas departamenta, Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļas vecākā eksperte, OECD jautājumu koordinatore e-pasts: linda.gaibisela@varam.gov.lv; tel. nr. 67026532

3. ESAO vides raksturlielumu pārskats par Latviju

Plašāka informācija  par OECD organizācijas mājas lapā un Ārlietu ministrijas mājas lapā!