Ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidi, aizsardzību un izmantošanu saistītie likumi

Ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidi, aizsardzību un izmantošanu saistītie MK izdotie tiesību akti

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie  aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju konsultatīvo padomju nolikumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2016. gada 29. aprīļa rīkojums Nr.107 „Par Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012.gada 28. marta rīkojums Nr.116 "Par Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012.gada 28. marta rīkojums Nr.115  "Par Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012. gada 16.marta rīkojums Nr.87 "Par Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012.gada 20. februāra rīkojums Nr.57 “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes personālsastāvu”