Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija noteikumi Nr.585 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses"

Pašvaldību savienības sarunu protokoli:

Ministrija

Datums

Ekonomikas ministrija

2022.gada 16.jūnijs

2020. gada 3. septembris

Iekšlietu ministrija

2023. gada 14. jūnijs
2022. gada 8. jūnijs
2021. gada 19. augusts
2018. gada 27. jūnijs
2017. gada 21. jūnijs

Kultūras ministrija

2023. gada 9. jūnijs
2022.gada 13.jūnijs
2021.gada 13.septembris
2020. gada 14. oktobris
2019. gada 03. oktobris
2018. gada 04. oktobris
2017. gada 07. septembris
2016. gada 24. augusts
2015. gada 3. jūlijs

Labklājības ministrija

2023. gada 18. maijs
2022. gada 26. maijs
2021. gada 20. maijs
2019. gada 15. maijs
2018. gada 27. aprīlis
2017. gada 02. oktobris
2016. gada 05. maijs
2015. gada 14. maijs

Satiksmes ministrija

2016. gada 8. jūnijs

Tieslietu ministrija

2020. gada 6. marts
2017. gada 13. maijs
2016. gada 6. jūnijs

Veselības ministrija

2023.gada 17.maijs
2021.gada 19.maijā
2020. gada 1. oktobrī
2019. gada 24. aprīlī
2018. gada 14. augustā
2017. gada 03. maijā
2016. gada 25. maijā
2015. gada 17. jūnijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2023. gada 26. aprīlis
2022. gada 25.maijs
2021.gada 21. jūlijs
2021. gada 12. maijs
2020. gada 5. augusts
2019. gada 22. augusts
2018. gada 19. jūnijs
2017. gada 19. jūlijs
2016. gada 24. maijs
2016. gada 06. maijs
2015. gada 27. aprīlis

Zemkopības ministrija

2020. gada 2. jūlijs
2018. gada 26. aprīlis
2016. gada 24. maijs
2015. gada 4. jūnijs