Dabas aizsardzības jomā Latvija ir pievienojusies šādām konvencijām: