ES normatīvie akti

Galvenie Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu veidi:

  • līgumi;
  • direktīvas;
  • regulas;
  • lēmumi.

Ar ES tiesību aktiem iespējams iepazīties EUR-Lex datu bāzē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumi skatāmi ES tiesību aktu direktorijas 14. un 15. sadaļā.