Latvijas - Lietuvas starpvaldību pārrobežu sadarbības komisija 

AKTUĀLI!

2024.gada 18.aprīlī, Kuldīgā, Latvijā notiks Latvijas – Lietuvas starpvaldību pārrobežu sadarbības komisijas sēde, kuras laikā tiks pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi un turpmākās sadarbības attīstības virzieni. Pasākuma programmas projekts.

Reģistrācija Starpvaldību komisijas sēdei 2024. gada 18. aprīlī

 

Latvijas - Lietuvas starpvaldību pārrobežu sadarbības komisija ir izveidota, lai veicinātu sociālekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī sekmētu reģionu sadarbību specifisko pierobežas teritoriju problēmu risināšanā un sadarbības virzienu noteikšanu. Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Latvijas puses ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, komisijas sastāvā ir pašvaldību vadītāji, plānošanas reģionu pārstāvji un nozaru ministriju speciālisti. Savukārt no Lietuvas puses komisiju vada Lietuvas iekšlietu vice-ministrs.

Latvijas pārstāvju grupas darbam Latvijas – Lietuvas starpvaldību pārrobežu sadarbības komisijā aktuālais sastāvs ir atrodams šeit.

Pēdējā Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēdē, kas notika 2021. gada 28.oktobrī attālināti tiešsaistē, tika pārrunāti un pieņemti lēmumi par Latvijas un Lietuvas divpusējās sadarbības aktuāliem jautājumiem transporta, valsts robežas uzturēšanas, veselības, nodarbinātības, klimata pārmaiņu un citās jomās. Detalizētāka informācija par sēdē izskatītajiem jautājumiem ir pieejama ar Ministru kabinetā 2022.gada 1.februārī ar protokollēmumu Nr.5 30§ apstiprinātajā Informatīvajā  ziņojumāPar Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības stiprināšanai 2021. gada 28. oktobra sēdi”. Sanāksmes protokols angļu valodā ir pieejams šeit.

Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisija pārrobežu sadarbības veicināšanai

Saskaņā ar Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas nolikumu, tās izveidošanas mērķis ir vienoties par kopīgiem pasākumiem un aktivitātēm, kas palīdz nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustību Latvijas un Igaunijas pārrobežu reģionos, grozot vai papildinot attiecīgos tiesību aktus un/vai noslēdzot vienošanos starp valstīm. Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Latvijas puses ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, komisijas sastāvā ir pašvaldību vadītāji, plānošanas reģionu pārstāvji un nozaru ministriju speciālisti.

Latvijas pārstāvju grupas darbam Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijā aktuālais sastāvs ir atrodams šeit.

Pēdējā Latvijas – Igaunijas SVK sēde notika 2022.gada 23.septembrī Tallinā, Igaunijā, kuras laikā tika pausts Latvijas puses viedoklis saskaņā ar Ministru kabinetā 2022.gada 20.septembrī ar protokollēmumu Nr.48 65§ apstiprināto informatīvo ziņojumu Par Latvijas viedokli Latvijas-Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2022.gada sēdē", pārrunājot divpusējās sadarbības aktuālos jautājumus transporta, veselības, depozīta sistēmas, ģeodēzijas, glābšanas operāciju un citās jomās. Sanāksmes protokols angļu valodā ir pieejams šeit.