Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs

Inga Bērziņa

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs
 • Ministrijas vadība

  Ministrijas vadība

  Inga Bērziņa

  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs
  Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
  Visi kontakti
 • Ministres birojs

  Ministres birojs

  Dace Šēle

  Ministres biroja vadītāja
  Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
  Visi kontakti
 • Parlamentārā sekretāre

  Parlamentārā sekretāre

  Ilze Dambīte-Damberga

  Parlamentārā sekretāre
  Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
  Visi kontakti
 • Valsts sekretārs

  Valsts sekretārs

  Edvīns Balševics

  Valsts sekretārs
  Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
  Visi kontakti
  • Valsts sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos

   Valsts sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos

   Elita Turka

   Valsts sekretāra vietniece administratīvajos jautājumos
   Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
   Visi kontakti
   • Koordinācijas departaments

    Koordinācijas departaments

    Māris Klismets

    Departamenta direktors
    Peldu iela 26/28 Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļa

     Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļa

     Evita Stanga

     Nodaļas vadītāja
     Peldu iela 26/28, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa

     Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa

     Zigmārs Legzdiņš

     Nodaļas vadītājs
     Peldu iela 26/28, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Juridiskais departaments

    Juridiskais departaments

    Madars Laurs

    Departamenta direktors
    Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Juridiskā nodaļa

     Juridiskā nodaļa

     Olga Paipala

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

     Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

     Anita Veikina

     Nodaļas vadītāja
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Digitālās transformācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

     Digitālās transformācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

     Madara Gaile

     Nodaļas vadītāja
     Visi kontakti
   • Budžeta un finanšu departaments

    Budžeta un finanšu departaments

    Irēna Koteļņikova

    Departamenta direktors
    Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Budžeta nodaļa

     Budžeta nodaļa

     Irina Kurčevska

     Nodaļas vadītājs
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Grāmatvedības nodaļa

     Grāmatvedības nodaļa

     Ināra Barkāne

     Nodaļas vadītājs
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Nodrošinājuma departaments

    Nodrošinājuma departaments

    Jānis Vītols

    Departamenta direktors
    Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Nodrošinājuma nodaļa

     Nodrošinājuma nodaļa

     Ivars Dižpēteris

     Nodaļas vadītājs
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Lietvedības nodaļa

     Lietvedības nodaļa

     Larisa Titkoviča

     Nodaļas vadītāja
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Personālvadības nodaļa

    Personālvadības nodaļa

    Jolanta Rauga

    Nodaļas vadītājs
    Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
  • Valsts sekretāra vietnieks dabas aizsardzības jautājumos
   • Dabas aizsardzības departaments

    Dabas aizsardzības departaments

    Daiga Vilkaste

    Departamenta direktore
    Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Sugu un biotopu aizsardzības nodaļa

     Sugu un biotopu aizsardzības nodaļa

     Ilona Mendziņa

     Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Aizsargājamo teritoriju nodaļa

     Aizsargājamo teritoriju nodaļa

     Inga Belasova

     Nodaļas vadītājs
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
  • Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos

   Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos

   Ilze Oša

   Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos
   Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
   Visi kontakti
   • Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departaments

    Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departaments

    Jevgēnija Butņicka

    Departamenta direktore
    Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa

     Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa

     Jānis Ilgavižs

     Vecākais konsultants
     Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļa

     Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļa

     Zigmārs Erts

     Nodaļas vadītājs
     Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļa

     Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļa

     Dāvis Melnalksnis

     Nodaļas vadītājs
     Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments

    Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments

    Dāvis Bičkovičs

    Departamenta direktors
    Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Zemes pārvaldības un plānojumu uzraudzības nodaļa

     Zemes pārvaldības un plānojumu uzraudzības nodaļa

     Ilze Aigare

     Departamenta direktora vietnieks – nodaļas vadītājs
     Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Telpiskās plānošanas politikas nodaļa

     Telpiskās plānošanas politikas nodaļa

     Kristīne Kedo

     Nodaļas vadītājs
     Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Pašvaldību departaments

    Pašvaldību departaments

    Viesturs Razumovskis

    Departamenta direktors
    Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Pašvaldību darbības tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

     Pašvaldību darbības tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

     Marta Bergmane

     Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
     Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Pašvaldību pārraudzības nodaļa

     Pašvaldību pārraudzības nodaļa

     Sabīna Liepa

     Nodaļas vadītāja
     Pils iela 17, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
  • Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos

   Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos

   Gatis Ozols

   Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos
   Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
   Visi kontakti
   • Valsts pakalpojumu un datu pārvaldības departaments

    Valsts pakalpojumu un datu pārvaldības departaments

    Uģis Bisenieks

    Departamenta direktors
    Peldu iela 26/28, Rīga
    Visi kontakti
    • Datu pārvaldības nodaļa

     Datu pārvaldības nodaļa

     Jānis Krakops

     Nodaļas vadītājs
     Peldu iela 26/28, Rīga
     Visi kontakti
    • Pakalpojumu attīstības nodaļa

     Pakalpojumu attīstības nodaļa

     Maija Anspoka

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Pakalpojumu pārvaldības nodaļa

     Pakalpojumu pārvaldības nodaļa

     Normunds Grigus

     Nodaļas vadītājs
     Visi kontakti
   • Digitālās politikas departaments

    Digitālās politikas departaments

    Rinalds Celmiņš

    Departamenta direktors
    Peldu iela 26/28, Rīga
    Visi kontakti
    • Digitālās politikas pārvaldības nodaļa

     Digitālās politikas pārvaldības nodaļa

     Laura Gintere

     Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
     Visi kontakti
    • Digitālās politikas attīstības nodaļa

     Digitālās politikas attīstības nodaļa

     Evija Jaunsleine

     Nodaļas vadītāja
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības departaments
    • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības un arhitektūras nodaļa

     Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības un arhitektūras nodaļa

     Guntis Ieviņš

     Nodaļas vadītājs
     Visi kontakti
    • Digitālās transformācijas investīciju pārvaldības nodaļa

     Digitālās transformācijas investīciju pārvaldības nodaļa

     Lelda Kalniņa

     Nodaļas vadītāja
     Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Projektu pārvaldības departaments

    Projektu pārvaldības departaments

    Uģis Jurševics

    Departamenta direktors
    Peldu iela 26/28, Rīga
    Visi kontakti
    • Digitālās iesaistes un prasmju nodaļa

     Digitālās iesaistes un prasmju nodaļa

     Liene Priede

     Nodaļas vadītāja
     Visi kontakti
  • Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos

   Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos

   Sandis Cakuls

   Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos
   Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
   Visi kontakti
   • Investīciju politikas departaments

    Investīciju politikas departaments

    Svetlana Sergejeva

    Departamenta direktors
    Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļa

     Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļa

     Elīna Kļava

     Nodaļas vadītāja
     Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļa

     Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļa

     Laura Lazdiņa

     Nodaļas vadītāja
     Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Vides investīciju nodaļa

     Vides investīciju nodaļa

     Dana Prižavoite

     Nodaļas vadītāja
     Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Attīstības instrumentu departaments

    Attīstības instrumentu departaments

    Iruma Kravale

    Departamenta direktore
    Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
    • Teritoriālās sadarbības nodaļa

     Teritoriālās sadarbības nodaļa

     Anna Djakova

     Teritoriālās sadarbības nodaļas vadītāja
     Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa

     Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa

     Solvita Ciganska

     Nodaļas vadītājs
     Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Latvijas-Lietuvas programmas nodaļa

     Latvijas-Lietuvas programmas nodaļa

     Zanda Mangule

     Nodaļas vadītājs
     Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
    • Finanšu un sertifikācijas nodaļa
    • Ārējo programmu nodaļa

     Ārējo programmu nodaļa

     Anda Apse

     Nodaļas vadītāja
     Doma laukums 8a, Rīga, LV-1494, Latvija
     Visi kontakti
   • Investīciju uzraudzības departaments

    Investīciju uzraudzības departaments

    Imants Klāvs

    Departamenta direktors
    Doma laukums 8a, Rīga
    Visi kontakti
    • Projektu uzraudzības nodaļa

     Projektu uzraudzības nodaļa

     Diāna Stūrmane

     Nodaļas vadītājs
     Doma laukums 8a, Rīga
     Visi kontakti
    • Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa

     Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa

     Kristīne Struņķe

     Nodaļas vadītājs
     Doma laukums 8a, Rīga
     Visi kontakti
  • Valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos
  • Audita departaments

   Audita departaments

   Zanda Janušauska

   Departamenta direktors
   Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
   Visi kontakti
   • Iekšējā audita nodaļa

    Iekšējā audita nodaļa

    Inese Brēmane

    Nodaļas vadītāja
    Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
   • Revīzijas nodaļa

    Revīzijas nodaļa

    Elīna Valeine

    Nodaļas vadītājs
    Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
    Visi kontakti
  • Sabiedrisko attiecību nodaļa

   Sabiedrisko attiecību nodaļa

   Jana Jentkus

   Nodaļas vadītāja
   Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
   Visi kontakti
  • Vadošais eksperts

   Vadošais eksperts

   Arnis Šults

   Vadošais eksperts
   Visi kontakti
 • Vides aizsardzības departaments
  • Ūdens resursu nodaļa
  • Piesārņojuma novēršanas nodaļa
  • Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa
  • Vides kvalitātes nodaļa
  • LIFE integrētā projekta ieviešanas nodaļa