Publikācijas un informatīvie materiāli E-pārvaldes jomā

Informatīvie materiāli e-pakalpojumu praktiskai izmantoša

Informatīvajos materiālos apkopota praktiska informācija par e-pakalpojumiem, to mērķiem, ieguvumiem un praktisko pielietojumu dažādās dzīves situācijās, kad dažādu formalitāšu nokārtošanai ātrāks un ērtāks risinājums var izrādīties e-pakalpojumu izmantošana.

Bukletā "E-pakalpojumi ērtākai ikdienai" apkopoti gan atsevišķu e-pakalpojumu apraksti dalījumā pa 7 dažādām jomām, gan reālu dzīves situāciju piemēri e-pakalpojumu izmantošanā sadaļā „Dažādu dzīves situāciju piemēri, kā Tu vari izmantot e-pakalpojumus”.

 

Informācijas lapās iekļauti katras atsevišķās jomas e-pakalpojumu un dzīves situāciju apraksti:

Videomateriāli

Videoklips par e-pakalpojumu piedāvātajām iespējām
Videoklips par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumu „Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”

Informatīvo stendu maketi