Eiropas Savienības fondi, programmas un citi finanšu instrumenti, kuru apguvē darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:

 
 

LIFE programmas 2. periods 2018-2020

LIFE programmas 1. periods 2014-2017

 
 

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods

2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods

2000. – 2006. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

 

EKII logo

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021. gadā

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2009.-2014. gadā

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2004.-2009. gadā

 

Eiropas Savienības Phare programma

Eiropas Savienības Pārejas programma

 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

 

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas

 

Latvijas - Šveices sadarbības programma 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda projekti

 

Kopīgi īstenojamie projekti 

 

Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

Komisijas

Eiropas Savienības informācijas bibliotēkā ikviens interesents var izmantot „Welcomeurope” izdoto „Eurofunding 2009” katalogu (Eiropas finansējums 2009), kurā vienkopus ir apkopota informācija par visiem aptuveni 450 Eiropas Savienības atbalsta fondiem un programmām. Katalogs veidots, lai palīdzētu atrast atbilstošāko finansējuma avotu, kā arī piedāvā praktiskus ieteikumus projektu vadītājiem. Bibliotēka atrodas Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā un tās darbalaiks ir darbdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00 un sestdienās no plkst.11:00 līdz 16:00. 
Vairāk par šo izdevumu lasiet šeit!