Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu finanšu instruments 2004. - 2009. gadā

 

  

Vispārīgā informācija

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) paplašināšanās līgumu divi jauni finanšu instrumenti būs pieejami vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. To ieviešanas procesu nosaka EEZ Noteikumi un procedūras un Norvēģijas Noteikumi un procedūras.

Šobrīd EEZ veido 25 ES dalībvalstis un trīs Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis: Islande, Lihteinšteina un Norvēģija. Šīs valstis piedalās iekšējā tirgū, kurā tiek piemēroti tie paši pamatnoteikumi. Mērķis ir ļaut precēm, pakalpojumiem, kapitālam un personām, netraucēti pārvietoties EEZ atvērtā un konkurētspējīgā vidē un veidot “četru brīvību” juridisko bāzi.

10 jaunās dalībvalstis saņems finansējumu no abiem finanšu instrumentiem. EEZ finanšu instrumenta finansējums tiks piešķirts arī Grieķijai, Spānijai un Portugālei. Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū. Abu finanšu instrumentu darbības termiņš ir 5 gadi sākot no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim. EEZ finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas. Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija.

Par EEZ finanšu instrumentu atbild EEZ finanšu instrumentu komiteja Briselē. Par Norvēģijas valdības finanšu instrumentu atbild Norvēģijas Ārlietu ministrija. Lai unificētu abu finanšu instrumentu ieviešanu, EBTA sekretariāta ietvaros Briselē ir izveidota atsevišķa struktūrvienība - Finanšu instrumentu birojs (FIB), kas administrēs abus finanšu instrumentus.

Visbiežāk uzdotie jautājumi

Detalizētāka informācija pieejama www.eeagrants.lv

Tiesiskais pamats

Abos Saprašanās memorandos ir trīs pielikumi:

A - vadības shēma finanšu instrumentu ieviešanai,
B – finanšu instrumentu programmēšanas ietvars un noteiktas Latvijas Republikas nacionālās prioritātes
C – īpašās atbalsta formas Norvēģijas finanšu instrumentam un EEZ finanšu instrumentam.