Padomes

Vides ministru padomes notiek četras reizes gadā.
Ar informāciju par notikušajām Vides padomēm un
plānotajām padomēm var iepazīties  šeit


Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome
par telekomunikāciju jautājumiem 
notiek divas reizes gadā. 
Šajā padomē tiek skatīti arī Informācijas sabiedrības
jautājumi, kas ir VARAM kompetencē.
Ar informāciju par notikušajām un plānotajām padomēm var iepazīties šeit!