Pieprasījumi valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem

”Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojumam Nr. 40 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku"" Finanšu ministrija nav plānojusi noteikt valsts vārdā sniedzamo galvojumu maksimāli pieļaujamo limitu 2014.gadam, līdz ar to, 2013.gadā nebūs iespēju pieteikties uz valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem.”