pasts [at] varam.gov.lv

Elita Turka

Valsts sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos
elita.turka [at] varam.gov.lv

Ilze Oša

Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos
ilze.osa [at] varam.gov.lv

Alda  Ozola

Valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos
alda.ozola [at] varam.gov.lv

Sandis Cakuls

Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos
sandis.cakuls [at] varam.gov.lv

Āris Dzērvāns

Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos
aris.dzervans [at] varam.gov.lv

Linda Leja

Nozares padomnieks
linda.leja [at] mfa.gov.lv

Jānis Glazkovs

Nozares padomnieks
janis.glazkovs [at] mfa.gov.lv

Anita Drondina

Nozares padomnieks
anita.drondina [at] mfa.gov.lv
laila.spalina [at] varam.gov.lv

Laila Spaliņa

Ministra biroja vadītājs
laila.spalina [at] varam.gov.lv

Agnese Vārpiņa

Ministra padomnieks komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
agnese.varpina [at] varam.gov.lv

Madars Lasmanis

Ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos
madars.lasmanis [at] varam.gov.lv

Valdis  Verners

Ministra padomnieks juridiskajos jautājumos
valdis.verners [at] varam.gov.lv

Rolands Strazdiņš

Ministra padomnieks digitālās dienaskārtības jautājumos
rolands.strazdins [at] varam.gov.lv

Zane Biķerniece

Ministra palīgs
Zane.Bikerniece [at] varam.gov.lv

Andris Bačkurs

Ministra padomnieks
andris.backurs [at] varam.gov.lv

Māris Mičerevskis

Ministra padomnieks nozares komunikācijas jautājumos
pasts [at] varam.gov.lv

Viesturs Zeps

Ministra ārštata padomnieks sadarbībai ar Rīgas domi
pasts [at] varam.gov.lv

Aivars Tiesnesis

Ministra ārštata padomnieks administratīvi teritoriālās reformas jautājumos
pasts [at] varam.gov.lv

Jānis Lāčplēsis

Ministra ārštata padomnieks Latgales reģiona attīstības jautājumos
pasts [at] varam.gov.lv
arturs.toms.pless [at] varam.gov.lv
edvins.balsevics [at] varam.gov.lv
elita.turka [at] varam.gov.lv
maris.klismets [at] varam.gov.lv

Māris Klismets

Departamenta direktors
maris.klismets [at] varam.gov.lv
evita.stanga [at] varam.gov.lv

Evita Stanga

Nodaļas vadītājs
evita.stanga [at] varam.gov.lv

Santa Ķipēna

Nodaļas vadītāja vietnieks
santa.kipena [at] varam.gov.lv

Linda Tilta

Vecākais eksperts
linda.tilta [at] varam.gov.lv

Laura Klimbe

Vecākais eksperts
laura.klimbe [at] varam.gov.lv

Linda Gaibišela

Vecākais eksperts
linda.gaibisela [at] varam.gov.lv
valdis.purins [at] varam.gov.lv

Valdis Puriņš

Nodaļas vadītājs
valdis.purins [at] varam.gov.lv

Valda Smirnova

Vecākais eksperts
valda.smirnova [at] varam.gov.lv

Zanda Kristapsone

Vecākais konsultants
zanda.kristapsone [at] varam.gov.lv

Ilze Trušinska

Vecākais eksperts
ilze.trusinska [at] varam.gov.lv

Inese Pelša

Vecākais eksperts
inese.pelsa [at] varam.gov.lv

Zigmārs Legzdiņš

Vecākais eksperts
zigmars.legzdins [at] varam.gov.lv
madars.laurs [at] varam.gov.lv

Madars Laurs

Departamenta direktors
madars.laurs [at] varam.gov.lv
madara.gaile [at] varam.gov.lv

Madara Gaile

Nodaļas vadītājs, departamenta direktora vietnieks
madara.gaile [at] varam.gov.lv

Marta Ošleja

Jurists
marta.osleja [at] varam.gov.lv

Dimitrijs Dmitrijevs

Jurists
dmitrijs.dmitrijevs [at] varam.gov.lv

Agita Drozde

Jurists
agita.drozde [at] varam.gov.lv

Olga Paipala

Nodaļas vadītājs, departamenta direktora vietnieks
Prombūtnē
anita.veikina [at] varam.gov.lv

Anita Veikina

Nodaļas vadītājs
anita.veikina [at] varam.gov.lv

Mārtiņš Vērdiņš

Jurists, datu aizsardzības speciālists
martins.verdins [at] varam.gov.lv

Sergejs Puhovs

Jurists
sergejs.puhovs [at] varam.gov.lv

Agnese Jurkovska

Jurists
Prombūtnē
irena.kotelnikova [at] varam.gov.lv

Irēna Koteļņikova

Departamenta direktors
irena.kotelnikova [at] varam.gov.lv

Inese Biņķe

Departamenta direktora vietnieks - galvenais grāmatvedis
inese.binke [at] varam.gov.lv
irina.kurcevska [at] varam.gov.lv

Irina Kurčevska

Nodaļas vadītājs
irina.kurcevska [at] varam.gov.lv

Inguna Gercāne

Finanšu analītiķis
inguna.gercane [at] varam.gov.lv

Baiba Skujiņa

Finanšu analītiķis
baiba.skujina [at] varam.gov.lv

Marija Tišuņina

Finanšu analītiķis
marija.tisunina [at] varam.gov.lv

Aleksandra Olingoviča

Finanšu analītiķis
aleksandra.olingovica [at] varam.gov.lv

Kristīne Bučinska

Finanšu analītiķis
kristine.bucinska [at] varam.gov.lv
inara.barkane [at] varam.gov.lv

Ināra Barkāne

Nodaļas vadītājs
inara.barkane [at] varam.gov.lv

Viktorija Mičurina

Vecākais grāmatvedis
viktorija.micurina [at] varam.gov.lv

Sanita Tarvida

Vecākais grāmatvedis
sanita.tarvida [at] varam.gov.lv

Irīna Zīberte

Vecākais grāmatvedis
irina.ziberte [at] varam.gov.lv

Ilva Liparte

Vecākais grāmatvedis
ilva.liparte [at] varam.gov.lv

Karina Roščenkova

Vecākais grāmatvedis
karina.roscenkova [at] varam.gov.lv

Ināra Treimane

Vecākais grāmatvedis
inara.treimane [at] varam.gov.lv

Svetlana Kuzņecova

Vecākais grāmatvedis
svetlana.kuznecova [at] varam.gov.lv

Ariāna Grīnblate

Vecākais grāmatvedis
ariana.grinblate [at] varam.gov.lv

Alda Vītola

Vecākais grāmatvedis
alda.vitola [at] varam.gov.lv
janis.vitols [at] varam.gov.lv

Jānis Vītols

Departamenta direktors
janis.vitols [at] varam.gov.lv

Inga Ošiņa

Departamenta direktora vietnieks
inga.osina [at] varam.gov.lv

Solvita Studāne

Projektu vadītājs
solvita.studane [at] varam.gov.lv
aigars.brivna [at] varam.gov.lv

Aigars Brivna

Nodaļas vadītājs
aigars.brivna [at] varam.gov.lv

Mārīte Priede

Vecākais eksperts
marite.priede [at] varam.gov.lv

Anda Lasmane

Vecākais eksperts
anda.lasmane [at] varam.gov.lv

Sanita Melnupe

Vecākais eksperts
sanita.melnupe [at] varam.gov.lv

Agate Vucina

Vecākais referents
agate.vucina [at] varam.gov.lv

Liene Voroncova

Vecākais referents
liene.voroncova [at] varam.gov.lv

Līga Brutāne

Lietvedis - sagādnieks
liga.brutane [at] varam.gov.lv

Ivars Dižpēteris

Datorsistēmu administrators
ivars.dizpeteris [at] varam.gov.lv
indra.gulbe [at] varam.gov.lv

Indra Gulbe

Nodaļas vadītājs
indra.gulbe [at] varam.gov.lv

Larisa Titkoviča

Vecākais lietvedis
larisa.titkovica [at] varam.gov.lv

Alda Šulca

Vecākais lietvedis
alda.sulca [at] varam.gov.lv

Dace Svarēna

Vecākais lietvedis
dace.svarena [at] varam.gov.lv

Silvija Zeimula

Lietvedis - arhivārs
silvija.zeimula [at] varam.gov.lv
jolanta.rauga [at] varam.gov.lv

Jolanta Rauga

Nodaļas vadītājs
jolanta.rauga [at] varam.gov.lv

Daina Ose

Personāla speciālists
daina.ose [at] varam.gov.lv

Kristīne Galauska

Personāla speciālists
kristine.galauska [at] varam.gov.lv

Andžela  Klaucāne

Personāla speciālists
andzela.klaucane [at] varam.gov.lv
prese [at] varam.gov.lv

Vita Krieviņa

Nodaļas vadītājs
vita.krievina [at] varam.gov.lv

Ieva Upīte

Sabiedrisko attiecību speciālists
ieva.upite [at] varam.gov.lv

Andra Strautiņa

Sabiedrisko attiecību speciālists
andra.strautina [at] varam.gov.lv

Ineta Miglāne

Sabiedrisko attiecību speciālists
Ineta.Miglane [at] varam.gov.lv

Eva Bērze

Vecākais referents
Prombūtnē
alda.ozola [at] varam.gov.lv
rudite.vesere [at] varam.gov.lv

Rudīte Vesere

Departamenta direktors
rudite.vesere [at] varam.gov.lv

Silvija Nora Kalniņš

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
silvija.nora.kalnins [at] varam.gov.lv

Ieva Stankeviča

Eksperts
ieva.stankevica [at] varam.gov.lv
iveta.teibe [at] varam.gov.lv

Iveta Teibe

Nodaļas vadītājs
iveta.teibe [at] varam.gov.lv

Ruta Rimša

Vecākais eksperts
ruta.rimsa [at] varam.gov.lv

Baiba Zasa

Vecākais eksperts
baiba.zasa [at] varam.gov.lv

Ieva Jakovļeva

Eksperts
ieva.jakovleva [at] varam.gov.lv

Ilona Vilne

Vecākais konsultants
ilona.vilne [at] varam.gov.lv

Ieva Bruņeniece

Vecākais eksperts
ieva.bruneniece [at] varam.gov.lv
dagnija.jirgensone [at] varam.gov.lv

Dagnija Jirgensone

Nodaļas vadītājs
dagnija.jirgensone [at] varam.gov.lv

Guna Šmerliņa

Vecākais eksperts
guna.smerlina [at] varam.gov.lv

Lana Maslova

Vecākais eksperts
lana.maslova [at] varam.gov.lv

Sanda Ilgaža

Eksperts
sanda.ilgaza [at] varam.gov.lv

Judīte Dipāne

Vecākais eksperts
judite.dipane [at] varam.gov.lv

Kristīne Puriņa

Eksperts
kristine.purina [at] varam.gov.lv

Kristīne Kazerovska

Vecākais eksperts
kristine.kazerovska [at] varam.gov.lv

Ieva Griķe

Vecākais eksperts
ieva.grike [at] varam.gov.lv
erika.lagzdina [at] varam.gov.lv

Ērika Lagzdiņa

Nodaļas vadītājs
erika.lagzdina [at] varam.gov.lv

Sandija Balka

Vecākais eksperts
sandija.balka [at] varam.gov.lv

Ilze Doniņa

Vecākais eksperts
ilze.donina [at] varam.gov.lv

Tatjana Alekse

Vecākais eksperts
tatjana.alekse [at] varam.gov.lv

Kristīne Gāga

Vecākais eksperts
kristine.gaga [at] varam.gov.lv

Natālija Slaidiņa

Vecākais eksperts
natalija.slaidina [at] varam.gov.lv

Alvīne Zavicka

Eksperts
alvine.zavicka [at] varam.gov.lv

Sanita Reinerte

Vecākais eksperts
sanita.Reinerte [at] varam.gov.lv

Natālija Cudečka-Puriņa

Nodaļas vadītājs
Prombūtnē

Guna Eņģele-Volkova

Vecākais eksperts
Prombūtnē

Zita Šteinberga

Vecākais eksperts
Prombūtnē
daiga.vilkaste [at] varam.gov.lv

Daiga Vilkaste

Departamenta direktors
daiga.vilkaste [at] varam.gov.lv
ilona.mendzina [at] varam.gov.lv

Ilona Mendziņa

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
ilona.mendzina [at] varam.gov.lv

Vilnis Bernards

Vecākais referents
vilnis.bernards [at] varam.gov.lv

Linda Teša

Vecākais referents
linda.tesa [at] varam.gov.lv

Dārta Treija

Projektu koordinators
darta.treija [at] varam.gov.lv

Māra Melnbārde

Vecākais eksperts
mara.melnbarde [at] varam.gov.lv

Zane Brice

Vecākais referents
Prombūtnē
inga.belasova [at] varam.gov.lv

Inga Belasova

Nodaļas vadītājs
inga.belasova [at] varam.gov.lv

Ivita Ozoliņa

Vecākais referents
ivita.ozolina [at] varam.gov.lv

Valdimārts Šļaukstiņš

Vecākais referents
valdimarts.slaukstins [at] varam.gov.lv

Dagnija Daudzvārde

Vecākais referents
dagnija.daudzvarde [at] varam.gov.lv

Laura Seile

Vecākais referents
laura.seile [at] varam.gov.lv

Dace Briška

Vecākais referents
dace.briska [at] varam.gov.lv

Diāna Saulīte

Vecākais referents
diana.saulite [at] varam.gov.lv
Raimonds.Kass [at] varam.gov.lv

Raimonds Kašs

Departamenta direktora p.i. Nodaļas vadītājs
raimonds.kass [at] varam.gov.lv

Igors Apokins

Departamenta direktora vietnieks
igors.apokins [at] varam.gov.lv

Iveta Auziņa

Vecākais referents
Prombūtnē

Ilze Prūse

Departamenta direktors
Prombūtnē
raimonds.kass [at] varam.gov.lv

Raimonds Kašs

Departamenta direktora p.i. Nodaļas vadītājs
raimonds.kass [at] varam.gov.lv

Gusts Zustenieks

Vecākais eksperts
gusts.zustenieks [at] varam.gov.lv

Līga Skrebe

Vecākais eksperts
liga.skrebe [at] varam.gov.lv

Milda Zaļaiskalna

Vecākais eksperts
milda.zalaiskalna [at] varam.gov.lv

Mariana Poutanene

Vecākais eksperts
marina.poutanene [at] varam.gov.lv

Zane Galindoma

Vecākais eksperts
Prombūtnē
elina.baltroka [at] varam.gov.lv

Elīna Baltroka

Nodaļas vadītājs
elina.baltroka [at] varam.gov.lv

Agita Gancone

Vecākais eksperts
agita.gancone [at] varam.gov.lv

Ingeborga Linde

Vecākais eksperts
ingeborga.linde [at] varam.gov.lv

Ilze Podniece

Vecākais eksperts
ilze.podniece [at] varam.gov.lv

Inese Pommere-Bramane

Vecākais eksperts
inese.pommere-bramane [at] varam.gov.lv

Līza Leimane

Vecākais eksperts
liza.leimane [at] varam.gov.lv

Arta Dimbiere

Vecākais eksperts
arta.dimbiere [at] varam.gov.lv

Anna Popkova

Vecākais eksperts
anna.popkova [at] varam.gov.lv

Līga Platace

Vecākais eksperts
liga.platace [at] varam.gov.lv

Ilze Kamarūte

Vecākais eksperts
ilze.kamarute [at] varam.gov.lv
ilze.osa [at] varam.gov.lv
raivis.bremsmits [at] varam.gov.lv

Raivis Bremšmits

Departamenta direktors
raivis.bremsmits [at] varam.gov.lv
jevgenija.butnicka [at] varam.gov.lv

Jevgēnija Butņicka

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
jevgenija.butnicka [at] varam.gov.lv

Jānis Ilgavižs

Vecākais konsultants
janis.ilgavizs [at] varam.gov.lv

Ilze Jureviča

Vecākais eksperts
ilze.jurevica [at] varam.gov.lv

Andris Eglītis

Vecākais eksperts
andris.eglitis [at] varam.gov.lv

Veronika Jurča

Vecākais eksperts
veronika.jurca [at] varam.gov.lv

Indra Ciukša

Vecākais eksperts
indra.ciuksa [at] varam.gov.lv

Krista Krūmiņa

Vecākais referents
krista.krumina [at] varam.gov.lv
maija.kamolina [at] varam.gov.lv

Maija Kamoliņa

Nodaļas vadītājs
maija.kamolina [at] varam.gov.lv

Varis Putniņš

Vecākais eksperts
varis.putnins [at] varam.gov.lv

Ritvars Vestmanis

Vecākais eksperts
ritvars.vestmanis [at] varam.gov.lv

Alise Vecozola

Vecākais konsultants
pasts [at] varam.gov.lv

Solvita Vaivode

Vecākais eksperts
solvita.vaivode [at] varam.gov.lv

Dace Ziediņa

Nodaļas vadītājs
Prombūtnē
diana.orlovska [at] varam.gov.lv

Diāna Orlovska

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
diana.orlovska [at] varam.gov.lv

Dzintra Muzikante

Nodaļas vadītāja vietnieks
dzintra.muzikante [at] varam.gov.lv

Ilze Sniega-Sniedziņa

Vecākais eksperts
ilze.sniega [at] varam.gov.lv

Maija Brunava

Vecākais konsultants
maija.brunava [at] varam.gov.lv

Armīns Skudra

Vecākais konsultants
armins.skudra [at] varam.gov.lv

Roberts Lipsbergs

Vecākais konsultants
roberts.lipsbergs [at] varam.gov.lv

Dāvis Melnalksnis

Vecākais eksperts
davis.melnalksnis [at] varam.gov.lv
ilze.aigare [at] varam.gov.lv
ilze.aigare [at] varam.gov.lv

Ilze Aigare

Departamenta direktora vietnieks – nodaļas vadītājs
ilze.aigare [at] varam.gov.lv

Edvīns Kāpostiņš

Nodaļas vadītājs
edvins.kapostins [at] varam.gov.lv

Vivita Vīksna

Juriskonsults
vivita.viksna [at] varam.gov.lv

Inga Tapiņa

Vecākais eksperts
inga.tapina [at] varam.gov.lv

Renāte Priedīte

Vecākais referents
renate.priedite [at] varam.gov.lv

Mārtiņš Turks

Vecākais eksperts
martins.turks [at] varam.gov.lv

Anda Sprūde

Juriskonsults
anda.sprude [at] varam.gov.lv

Ilma Valdmane

Vecākais referents
ilma.valdmane [at] varam.gov.lv

Ilze Circene

Vadošais eksperts
Prombūtnē
kristine.kedo [at] varam.gov.lv

Kristīne Kedo

Nodaļas vadītājs
kristine.kedo [at] varam.gov.lv

Dace Granta

Vecākais eksperts
dace.granta [at] varam.gov.lv

Maija Pintele

Vecākais eksperts
maija.pintele [at] varam.gov.lv

Mārtiņš Grels

Vecākais eksperts
martins.grels [at] varam.gov.lv

Aigars Rūdulis

Projektu koordinātors
aigars.rudulis [at] varam.gov.lv

Margarita Vološina

Projektu koordinātors
margarita.volosina [at] varam.gov.lv

Anita Līvija Rozenvalde

Vecākais eksperts
anitalivija.rozenvalde [at] varam.gov.lv
maris.knoks [at] varam.gov.lv

Māris Knoks

Departamenta direktors
maris.knoks [at] varam.gov.lv

Arnis Šults

Departamenta direktora vietnieks
arnis.sults [at] varam.gov.lv
marta.bergmane [at] varam.gov.lv

Marta Bergmane

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
marta.bergmane [at] varam.gov.lv

Dace Balgalve

Jurists
dace.balgalve [at] varam.gov.lv

Matīss Ķeķers

Jurists
matiss.kekers [at] varam.gov.lv

Ilze Akmentiņa

Vecākais eksperts
ilze.akmentina [at] varam.gov.lv

Rūta Cibule

Vecākais eksperts
Prombūtnē

Līga Zvilna-Karlsone

Vecākais eksperts
Prombūtnē

Lita Trakina

Vecākais eksperts
Prombūtnē
ludmila.ivanova [at] varam.gov.lv

Ludmila Ivanova

Nodaļas vadītājs
ludmila.ivanova [at] varam.gov.lv

Sabīna Liepa

Jurists
sabina.liepa [at] varam.gov.lv

Agnese Pabērza-Draudiņa

Vecākais eksperts
agnese.paberza-draudina [at] varam.gov.lv

Aigars Cibuļskis

Jurists
aigars.cibulskis [at] varam.gov.lv

Vineta Stolere

Jurists
vineta.stolere [at] varam.gov.lv
aris.dzervans [at] varam.gov.lv
ugis.bisenieks [at] varam.gov.lv

Uģis Bisenieks

Departamenta direktors
ugis.bisenieks [at] varam.gov.lv
rihards.guds [at] varam.gov.lv

Rihards Guds

Nodaļas vadītājs
rihards.guds [at] varam.gov.lv

Jānis Ratkevičs

Vecākais konsultants
janis.ratkevics [at] varam.gov.lv

Normunds Grigus

Biznesa procesu analītiķis
normunds.grigus [at] varam.gov.lv

Ingars Liepiņš

Vecākais referents
ingars.liepins [at] varam.gov.lv
laura.gintere [at] varam.gov.lv

Arnis Skraučs

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
arnis.skraucs [at] varam.gov.lv

Santa Sīpola

Projekta vadītājs
santa.sipola [at] varam.gov.lv

Aija Vāvere

Vecākais eksperts
aija.vavere [at] varam.gov.lv

Elita Zvaigzne

Vecākais konsultants
elita.zvaigzne [at] varam.gov.lv

Ingrīda Igaune

Vecākais konsultants
ingrida.igaune [at] varam.gov.lv

Signe Bērziņa

Vecākais konsultants
signe.berzina [at] varam.gov.lv

Jūlija Kovaļska

Projekta koordinators
julija.kovalska [at] varam.gov.lv

Laura Gintere

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
Prombūtnē
lauris.linabergs [at] varam.gov.lv

Lauris Linabergs

Nodaļas vadītājs - informācijas sistēmu galvenais arhitekts
lauris.linabergs [at] varam.gov.lv

Lelda Kalniņa

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības procesu vadītājs
lelda.kalnina [at] varam.gov.lv

Vineta Brūvere

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības procesu vadītājs
vineta.bruvere [at] varam.gov.lv

Inese Zemnicka

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības procesu vadītājs
inese.zemnicka [at] varam.gov.lv
gatis.ozols [at] varam.gov.lv

Gatis Ozols

Departamenta direktors
gatis.ozols [at] varam.gov.lv
Margarita.Krislauka [at] varam.gov.lv

Margarita Krišlauka

Nodaļas vadītājs
margarita.krislauka [at] varam.gov.lv

Eduards Cauna

Sistēmanalītiķis
eduards.cauna [at] varam.gov.lv

Jānis Krakops

Vecākais konsultants
janis.krakops [at] varam.gov.lv

Svetlana Amberga

Vecākais konsultants
svetlana.amberga [at] varam.gov.lv

Pauls Puķītis

Vecākais eksperts
pauls.pukitis [at] varam.gov.lv
maija.anspoka [at] varam.gov.lv

Maija Anspoka

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
maija.anspoka [at] varam.gov.lv

Renārs Felcis

Vecākais eksperts
renars.felcis [at] varam.gov.lv

Māra Bērziņa

Vecākais eksperts
mara.berzina [at] varam.gov.lv

Sandra Režā

Vecākais eksperts
sandra.reza [at] varam.gov.lv
diana.andzane [at] varam.gov.lv

Diāna Andžāne

Nodaļas vadītājs
diana.andzane [at] varam.gov.lv

Mikus Jēkabsons

Sistēmanalītiķis
mikus.jekabsons [at] varam.gov.lv

Guna Margēviča

Sistēmanalītiķis
guna.margevica [at] varam.gov.lv

Inese Viktorija Grospine

Sistēmanalītiķis
inese.viktorija-grospine [at] varam.gov.lv

Skaidrīte Poriete

Sistēmanalītiķis
skaidrite.poriete [at] varam.gov.lv

Toms Ceļmillers

Sistēmanalītiķis
toms.celmillers [at] varam.gov.lv

Monta Ločmele

Sistēmanalītiķis
monta.locmele [at] varam.gov.lv

Liene Strazdiņa

Vecākais projekta aktivitātes koordinators
liene.strazdina [at] varam.gov.lv

Karīna Eglīte-Miezīte   

Vecākais projekta aktivitātes koordinators
karina.eglite-miezite [at] varam.gov.lv

Aija Butkāne

Projekta koordinators
aija.butkane [at] varam.gov.lv

Diāna Tiltiņa

Vecākais projekta aktivitātes koordinators
Prombūtnē

Evita Truhānova

Konsultants
evita.truhanova [at] varam.gov.lv

Elita Krone

Vecākais projekta aktivitātes koordinators
Elita.Krone [at] varam.gov.lv
sandis.cakuls [at] varam.gov.lv
svetlana.sergejeva [at] varam.gov.lv

Svetlana Sergejeva

Departamenta direktors
svetlana.sergejeva [at] varam.gov.lv

Evija Bistere

Departamenta direktora vietnieks reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju jautājumos
evija.bistere [at] varam.gov.lv

Valdis  Līkosts

Vides eksperts
valdis.likosts [at] varam.gov.lv

Laila Bremša

Konsultants
laila.bremsa [at] varam.gov.lv
ieva.kuzmina [at] varam.gov.lv

Ieva Kuzmina

Nodaļas vadītājs
ieva.kuzmina [at] varam.gov.lv

Iveta Freiberga

Finanšu analītiķis
iveta.freiberga [at] varam.gov.lv 

Ingūna Zazīte

Finanšu analītiķis
inguna.zazite [at] varam.gov.lv

Inese Čerpakovska

Vecākais eksperts
inese.cerpakovska [at] varam.gov.lv

Olita Zālīte-Vīlipa

Vecākais eksperts
olita.zalite-vilipa [at] varam.gov.lv

Dmitrijs Dorožko

Vecākais eksperts
dmitrijs.dorozko [at] varam.gov.lv

Sandra Beļavska

Finanšu analītiķis
sandra.belavska [at] varam.gov.lv

Baiba Merdane

Finanšu analītiķis
Prombūtnē
ritvars.timermanis [at] varam.gov.lv

Ritvars Timermanis

Nodaļas vadītājs
ritvars.timermanis [at] varam.gov.lv

Ieva Briņķe

Vecākais eksperts
ieva.brinke [at] varam.gov.lv

Kaspars Raubiškis

Vecākais eksperts
kaspars.raubiskis [at] varam.gov.lv

Liene Dorbe

Vecākais eksperts
liene.dorbe [at] varam.gov.lv

Dana Šķērstena

Vecākais eksperts
dana.skerstena [at] varam.gov.lv

Laura Lazdiņa

Vecākais eksperts
laura.lazdina [at] varam.gov.lv

Evita Klapere

Vecākais eksperts
Prombūtnē
svetlana.sergejeva [at] varam.gov.lv

Zanda Krūkle

Departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs
zanda.krukle [at] varam.gov.lv

Ilze Opermane

Vecākais eksperts
ilze.opermane [at] varam.gov.lv

Viesturs Frišfelds

Vecākais eksperts
viesturs.frisfelds [at] varam.gov.lv

Sarmīte Kļaviņa

Vecākais eksperts
sarmite.klavina [at] varam.gov.lv

Dana Prižavoite

Vadošais eksperts
dana.prizavoite [at] varam.gov.lv

Edgars Garkājis

Vecākais eksperts
edgars.garkajis [at] varam.gov.lv

Kristīne Dūdiņa

Vecākais eksperts
kristine.dudina [at] varam.gov.lv

Signe Zakka

Vecākais eksperts
signe.zakka [at] varam.gov.lv

Austra Auziņa

Vadošais eksperts
Prombūtnē

Ilze Burmistre

Vecākais eksperts
Prombūtnē

Maija Gleizde

Vecākais eksperts
Prombūtnē
iruma.kravale [at] varam.gov.lv

Iruma Kravele

Departamenta direktors
iruma.kravale [at] varam.gov.lv

Anna Djakova

Departamenta direktora vietnieks Eiropas teritoriālās sadarbības un citu atbalsta instrumentu jautājumos
anna.djakova [at] varam.gov.lv

Ilze Krieva

Departamenta direktora vietnieks Eiropas teritoriālās sadarbības un citu atbalsta instrumentu jautājumos
Prombūtnē
anna.skabireva [at] varam.gov.lv

Anna Škabireva

Nodaļas vadītājs
anna.skabireva [at] varam.gov.lv

Jūlija Jakovļeva

Vecākais eksperts
julija.jakovleva [at] varam.gov.lv

Ilga Gruševa

Vecākais eksperts
ilga.gruseva [at] varam.gov.lv

Vita Prokopoviča

Vecākais eksperts
vita.prokopovica [at] varam.gov.lv

Daiga Krūmiņa

Vecākais eksperts
daiga.krumina [at] varam.gov.lv

Anastasija Bizjajeva

Vecākais eksperts
anastasija.bizjajeva [at] varam.gov.lv

Ilze Legzdiņa

Vecākais eksperts
Prombūtnē
solvita.ciganska [at] varam.gov.lv

Solvita Ciganska

Nodaļas vadītājs
solvita.ciganska [at] varam.gov.lv

Jānis Gorbunovs

Vecākais eksperts
janis.gorbunovs [at] varam.gov.lv

Aija Kesmina

Vecākais eksperts
aija.kesmina [at] varam.gov.lv

Dace Bērziņa

Vecākais eksperts
dace.berzina [at] varam.gov.lv

Agnese Andžāne

Vecākais eksperts
agnese.andzane [at] varam.gov.lv

Lelde Kaše

Vecākais eksperts
Prombūtnē
zanda.mangule [at] varam.gov.lv

Zanda Mangule

Nodaļas vadītājs
zanda.mangule [at] varam.gov.lv

Sandra Vilciņa

Vecākais eksperts
sandra.vilcina [at] varam.gov.lv

Nikolajs Fadejevs

Vecākais eksperts
nikolaj.fadejev [at] varam.gov.lv

Marina Gņedova

Vecākais eksperts
marina.gnedova [at] varam.gov.lv

Gints Pīpiķis

Vecākais eksperts
gints.pipikis [at] varam.gov.lv

Anda Apse

Vecākais eksperts
anda.apse [at] varam.gov.lv

Jānis Vanags

Vecākais eksperts
janis.vanags [at] varam.gov.lv

Baiba Bārbale

Vecākais eksperts
baiba.barbale [at] varam.gov.lv

Rita Liepaite

Vecākais eksperts
rita.liepaite [at] varam.gov.lv

Madara Viļumsone

Vecākais eksperts
madara.vilumsone [at] varam.gov.lv
ilze.budjaka [at] varam.gov.lv

Ilze Budjaka

Vecākais eksperts
ilze.budjaka [at] varam.gov.lv

Dita Ķikule

Vecākais eksperts
dita.kikule [at] varam.gov.lv

Ieva Lapiņa

Nodaļas vadītājs
Prombūtnē
agnese.marnauza [at] varam.gov.lv

Agnese Marnauza

Departamenta direktora vietnieks pārrobežu sadarbības jautājumos, Latvijas-Krievijas programmas nodaļas vadītājs
agnese.marnauza [at] varam.gov.lv

Jeļena Pastuškova

Vecākais eksperts
jelena.pastuskova [at] varam.gov.lv

Natālija Kulakova

Vecākais eksperts
natalija.kulakova [at] varam.gov.lv

Ilze Skrebele-Stikāne

Vecākais eksperts
ilze.skrebele-stikane [at] varam.gov.lv

Lauris Šēls

Vecākais eksperts
lauris.sels [at] varam.gov.lv

Natalja Meņailova

Vecākais eksperts
natalja.menailova [at] varam.gov.lv

Jeļizaveta Šibatovska

Vecākais eksperts
jelizaveta.sibatovska [at] varam.gov.lv
imants.klavs [at] varam.gov.lv

Imants Klāvs

Departamenta direktors
imants.klavs [at] varam.gov.lv

Arvīds Vanags

Departamenta direktora vietnieks
arvids.vanags [at] varam.gov.lv

Velta Frickausa

Datu administrators
velta.frickausa [at] varam.gov.lv
diana.sturmane [at] varam.gov.lv

Diāna Stūrmane

Nodaļas vadītājs
diana.sturmane [at] varam.gov.lv

Arita Vendta

Projektu uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieks
arita.vendta [at] varam.gov.lv

Inese Ostrovska

Vecākais eksperts
inese.ostrovska [at] varam.gov.lv

Oksana Stepanova

Vecākais eksperts
oksana.stepanova [at] varam.gov.lv

Edgars Pfeifers

Vecākais eksperts
edgars.pfeifers [at] varam.gov.lv

Eva Rikmane

Vecākais eksperts
eva.rikmane [at] varam.gov.lv

Evita Zemnicka

Vecākais eksperts
evita.zemnicka [at] varam.gov.lv

Dace Kravale-Šarabaiko

Vecākais eksperts
dace.kravale [at] varam.gov.lv

Ingus Bārs

Projektu vadītāja asistents
ingus.bars [at] varam.gov.lv

Inga Cīrule

Vecākais eksperts
inga.cirule [at] varam.gov.lv
kristine.ruskule [at] varam.gov.lv

Kristīne Ruskule

Nodaļas vadītājs
kristine.ruskule [at] varam.gov.lv

Jūlija Bondareva

Nodaļas vadītāja vietnieks
julija.bondareva [at] varam.gov.lv

Gita Peniņberga

Vecākais eksperts
gita.peninberga [at] varam.gov.lv

Līga Bernāne

Vecākais eksperts
liga.bernane [at] varam.gov.lv

Diāna Treiliha

Vecākais eksperts
diana.treiliha [at] varam.gov.lv

Alise Aneraude

Vecākais eksperts
Prombūtnē

Guna Roze

Vecākais eksperts
guna.roze [at] varam.gov.lv

Signe Malnača

Vecākais eksperts
signe.malnaca [at] varam.gov.lv

Agnese Dimante

Vecākais eksperts
agnese.dimante [at] varam.gov.lv

Elīna Lodīte

Vecākais eksperts
elina.lodite [at] varam.gov.lv

Elza Marcinkēviča

Vecākais eksperts
elza.marcinkevica [at] varam.gov.lv

Gunta Sirmā

Vecākais eksperts
gunta.sirma [at] varam.gov.lv

Linda Bružēvica

Vecākais eksperts
linda.bruzevica [at] varam.gov.lv

Gunta Gulbe

Vecākais eksperts
gunta.gulbe [at] varam.gov.lv

Arta Frolova

Vecākais eksperts
arta.frolova [at] varam.gov.lv

Evija Kasicka-Buča

Vecākais eksperts
Evija.Kasicka [at] varam.gov.lv
zanda.janusauska [at] varam.gov.lv

Zanda Janušauska

Departamenta direktors
zanda.janusauska [at] varam.gov.lv

Ginta Salmane-Lipčika

Departamenta direktora vietnieks
ginta.salmane-lipcika [at] varam.gov.lv

Deivids Golubs

Informācijas sistēmu auditors
deivids.golubs [at] varam.gov.lv
diana.spresle [at] varam.gov.lv

Diāna Spresle

Nodaļas vadītājs
diana.spresle [at] varam.gov.lv

Irēna Rauba

Auditors
irena.rauba [at] varam.gov.lv

Dace Ūķe

Vecākais eksperts
dace.uke [at] varam.gov.lv

Arnis Strods

Auditors
arnis.strods [at] varam.gov.lv
elina.valeine [at] varam.gov.lv

Elīna Valeine

Nodaļas vadītājs
elina.valeine [at] varam.gov.lv

Dace Zvirgzdiņa

Vecākais eksperts
dace.zvirgzdina [at] varam.gov.lv

Līga Kozlovska

Vecākais eksperts
liga.kozlovska [at] varam.gov.lv

Vita Kepule

Vecākais eksperts
vita.kepule [at] varam.gov.lv