Personas datu apstrāde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) tiek veikta personas datu apstrāde. 

Personas datu apstrādi reglamentē VARAM iekšējie noteikumi "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas fizisko personu datu aizsardzības (privātuma) politika"