Ice-Lie-Nor-Logo

2020. gada 21. maijā tika parakstīts līgums starp Finanšu instrumenta komiteju, ko izveidojusi Islande, Lihtenšteinas Firstiste un Norvēģijas karaliste, un Latvijas Republikas Finanšu ministrija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – Programma) ieviešanu Latvijā.

Programmas apsaimniekotājs: 2017. gada 14. decembrī parakstītais saprašanās memorands starp Islandi, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latviju par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instrumentu ieviešanu 2014.-2021. gadā nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir Programmas apsaimniekotājs.

Programmas pieejamais finansējums: ~11,7 milj. euro (Eiropas ekonomikas zonas finansējums 85% jeb ~10 milj.  euro  un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb ~1,7 milj. euro

Programmas mērķi :

 • veicināt vietējo attīstību un mazināt nabadzību;
 • attīstīt kultūras uzņēmējdarbību, kultūras mantojuma saglabāšana un kultūras sadarbība;
 • veicināt labu pārvaldību, atbildīgas institūcijas un caurspīdīgumu.

Programmā plānotas šādas aktivitātes:

 • īstenot septiņus iepriekš noteiktus projektus uzņēmējdarbības atbalstam reģionālā un vietējā līmenī, pašvaldību sadarbības veicināšanai un patvērumu meklētāju integrācijai;
 • īstenot neliela apjoma grantu shēmu Latgales reģionā nodarbinātības veicināšanai;
 • īstenot atklāto konkursu divās kārtās profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai Latvijas reģionos.

Iepriekš noteikto projektu īstenotāji ir noteikti Programmas vispārējos un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumos -   Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 700:

 • Latgales plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Vidzemes plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Zemgales plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Kurzemes plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Rīgas plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana’ īstenotājs;
 • Ropažu novada pašvaldība kā projekta “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” īstenotājs.

Programmas ieviešanā piedalās:

Detalizēta informācija pieejama www.eeagrants.lv, Kultūras ministrijas un Latgales plānošanas reģiona mājaslapā

Sūdzību iesniegšana saistībā ar programmu – eeagrants.lv/zino-par-parkapumiem/