Audiovizuālo (video) materiālu publicitātes sagatavošana

ERAF ieguldījumi Baltijas jūras piekrastē 2018.-2022.gadā

ERAF ieguldījumi Baltijas jūras piekrastē 2018.-2022.gadā (HD kvalitāte)

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija

Raidījums "Mēs VARAM"

Geolatvija.lv - visa informācija par teritorijas atļauto izmantošanu 


Slīdrādes

ERAF ieguldījumi Baltijas jūras piekrastē 2018.-2022.gadā


Infografiku publicitātes sagatavošana

ES fondu ieguldījumi degradētajās teritorijās

Reģionālā politika 2021.-2027. gadam

Latvijas sasniegumi digitālās transformācijas jomā

E-Indekss 2019: iekšējo un ārējo elektronisko dokumentu apjoms aug

Dzīves situācijas risini digitāli

Valsts aizdevumu programma pašvaldībām ūdenssaimniecības projektiem

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021-2027

Papildu ES fondu ieguldījums Covid-19 seku pārvarēšanai

Investīciju ieguldījumi Natura 2000 teritorijās

Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstības projektu sasniegtie rezultāti

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu pakalpojumu pieaugums

Latvijas Atvērto datu portāla data.gov.lv statistika

Investīciju ieguldījumi pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

ES kohēzijas politikas programmas investīcijas 2021.-2027.gadam

Kohēzijas politikas programmas investīcijas digitālās transformācijas jomā 2021 – 2027

Kohēzijas politikas programmas investīcijas reģionālās attīstības jomā 2021 – 2027

ES fondu investīcijas vides jomā 2021.-2027. gadā

Kas jāņem vērā, piesakoties ES fondu atbalsta programmai mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanai, un kā korekti piemērot vienas vienības likmju vadlīnijas?

Iegūsti informāciju par teritorijas atļauto izmantošanu!

Seko līdzi teritorijas attīstībai!