Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2009.-2014. gadā

 

2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada 28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

Latvijai piešķirtais finansējums no EEZ FI un NFI (ieskaitot donorvalstu vadības izdevumus) ir 51,27 milj. LVL (72,95 milj. EUR), kas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009.gadā.

Finanšu instrumentu ieviešana notiks programmu veidā, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu, nodrošinot izmērāmus rezultātus un lielāku finansējuma ietekmi prioritārajās jomās. Finansējums Latvijai būs jākontraktē programmu līgumos līdz 2014.gada 30.aprīlim, paredzot iespēju apstiprināto programmu īstenošanu pabeigt līdz 2017.gada 31.decembrim.

EEZ FI donorvalstis: Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija.
EEZ FI saņēmējvalstis: Bulgārija, Čehija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Ungārija.

Detalizētāka informācija pieejama  www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv

 

Kontaktinformācija:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja
Solvita Ciganska
Tālr. 67026547
solvita.ciganska@varam.gov.lv