Seminārs „VARAM īstenotās aktivitātes vides sektorā 2011.gadā un plāni 2012.gadam” (21.-22.12.2011.)

Reģionālo semināru cikls- Finansējuma iespējas 2010.gadā (no 27.01.2010.- 12.02.2010.)
Prezentācijas

Reģionālo semināru cikls- Semināru cikls par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas organizāciju ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības jomā (05.02.2010.-17.02.2010.)
Prezentācijas

ES fonds

ES fondu aktivitāte/apakšaktivitāte

Projektu atlases veids

Pasākumi, prezentācijas materiāli

Kohēzijas fonds

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" 

Atklāta

Semināri 21.03.2012. un 29.03.2012. Seminārs 13.12.2011.
 
Seminārs 06.05.2011.
Semināri 26.04.2010., 28.04.2010., 29.04.2010.

ERAF

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

Atklāta

Seminārs 7.kārtas iesniedzējiem 07.02.2013.
 

Reģionālie semināri no 15.11.2011.-01.12.2011.
  
 

Reģionālie semināri no 05.05.2011.- 24.05.2011.

Reģionālie semināri no 26.11.2010.- 14.12.2010.
 
Reģionālie semināri no 01.06.2010.-07.06.2010.
 

Reģionālo semināru cikls 22.10.2009.-09.11.2009

Reģionālo semināru cikls 22.09.2009. – 07.10.2009.


1.projektu atlases kārtas noslēguma seminārs 11.03.2009.

Informatīvs pasākums 17.02.2009.
Reģionālo semināru cikls 29.10.2008. – 14.11.2008.

ERAF

3.4.1.4. aktivitāte "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"

Ierobežota

Seminārs 10.02.2009.

Kohēzijas fonds

3.4.1.6. aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Ierobežota

Seminārs 07.07.2008.

Kohēzijas fonds

3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 

Ierobežota

Seminārs 15.12.2011.
 

Seminārs 27.01.2011.
Seminārs 11.05.2010.
 
Semināri 13.03.2008., 18.03.2008., 19.03.2008.
Reģionālo semināru cikls 12.10.2009.-21.10.2009 

Kohēzijas fonds

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”

Ierobežota

Seminārs 11.02.2013.

Seminārs 19.12.2011.
 

Seminārs 28.10.2010. 
Reģionālo semināru cikls 10.10.2008., 13.10.2008., 15.10.2008., 16.10.2008.

Kohēzijas fonds

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"

Ierobežota

Seminārs 18.08.2010. 
Seminārs 11.02.2009.

ERAF

3.4.1.5.2. „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”

Atklāta

Seminārs 14.12.2012.
Seminārs 10.05.2011.
Seminārs 28.01.2010.