DIVPUSĒJIE SADARBĪBAS LĪGUMI

 • Latvijas Republikas Vides ministra un Austrijas Republikas Federālās Lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdenssaimniecības ministra saprašanās memorands par Kioto protokola 17. panta īstenošanu (parakstīts 2007. gada 25. oktobrī)

 • Latvijas Republikas Vides ministrijas un Austrijas Republikas Federālās Lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdenssaimniecības ministrijas saprašanās memorands par divpusējo sadarbību ar mērķi samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas (parakstīts 2003. gada 11. jūlijā)

Latvijas Republikas Vides ministrijas un Armēnijas Republikas Dabas aizsardzības ministrijas līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā (parakstīts 2009. gada 10. decembrī) LV / AM / EN

 • Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā (parakstīts 2009. gada 25. jūnijā) LV / AZ / EN

 • Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par sadarbību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (parakstīts 2006. gada 4. oktobrī)

 • Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā (parakstīts 2018. gada 7. februārī) LV / RU / EN

 • Latvijas Republikas Vides ministrijas un Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas vienošanās par sadarbību pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībā un ilgtspējīgā izmantošanā (parakstīts 2010. gada 5. maijā) LV / BY / EN

 • Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pārrobežu sadarbības pamatprincipiem (parakstīts 1998. gada 16. maijā)

 • Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību vides aizsardzībā (parakstīts 1994. gada 21. februārī)

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Dānijas Karalistes Vides aizsardzības ministrijas līgums par sadarbību vides aizsardzībā (parakstīts 2003. gada 31. janvārī)

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Gruzijas Reģionālās attīstības un infrastruktūras ministrijas saprašanās memorands par sadarbību reģionālās attīstības jomā (parakstīts 2011. gada 24. augustā)

 • Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā (parakstīts 2009. gada 8. decembrī, stājās spēkā 2010. gada 21. aprīlī)

 • Latvijas Republikas Vides ministrijas un Gruzijas Vides aizsardzības un dabas resursu ministrijas līgums par sadarbību vides aizsardzībā (parakstīts 2008. gada 14. martā) LV / GE / EN

 • Latvijas Repiublikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par sadarbību vides jomā (parakstīts 2010. gada 4. jūnijā)

 • Latvijas Republikas Vides ministrijas un Igaunijas Republikas Vides ministrijas līgums par sadarbību pārrobežu ūdensteču aizsardzībā un ilgtspējīgā lietošanā (parakstīts 2003. gada 24. oktobrī)

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Igaunijas Republikas Vides ministrijas līgums par dabas saglabāšanas pārvaldību robežu šķērsojošās teritorijās (parakstīts 2000. gada 27. janvārī) 

 • Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā (parakstīts 1997. gada 14. martā) 

Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā (parakstīts 2013. gada 3. jūnijā) LV / KZ / EN / RU

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā (parakstīts 2010. gada 20. decembrī, spēkā stājās 2011. gada 23. martā) LV / RU

 • Latvijas Repiublikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par sadarbību vides jomā (parakstīts 2010. gada 4. jūnijā)

 • Latvijas Republikas Vides ministrijas un Lietuvas Republikas Vides ministrijas tehniskais protokols par sadarbību starptautisko upju baseinu apgabalu apsaimniekošanā (parakstīts 2003. gada 24. oktobrī) 

 • Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā (parakstīts 2003. gada 3. oktobrī) 

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Lietuvas Republikas Vides ministrijas līgums par dabas aizsardzības pārvaldību pārrobežu kontekstā (parakstīts 2001. gada 24. maijā) 

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Lietuvas Republikas Vides ministrijas tehniskais protokols par informācijas apmaiņu ekoloģisku avāriju situācijās (parakstīts 2001. gada 24. maijā) 

 • Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par pārrobežas sadarbību (parakstīts 1999. gada 10. septembris)

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Moldovas Republikas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas līgums par sadarbību reģionālās attīstības jomā (parakstīts 2012. gada 28. jūnijā, stājās spēkā 2012. gada 18. augustā)

 • Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā (parakstīts 2007. gada 24. augustā, stājās spēkā 2007. gada 22. novembrī)

 • Latvijas Republikas Vides ministrijas un Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas līgums par sadarbību vides aizsardzībā (2006. gada 17. marts)

Latvijas Republikas Vides ministrijas un Nīderlandes Ekonomikas ministrijas saprašanās memorands par Kioto protokola 17. panta īstenošanu (parakstīts 2007. gada 28. jūnijā)

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Polijas Republikas Vides aizsardzības, dabas resursu un mežkopības ministrijas līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā (parakstīts 1995. gada 12. oktobrī)

Latvijas Republikas Vides ministrijas un Serbijas Zinātnes un vides aizsardzības ministrijas saprašanās memorands par sadarbību vides aizsardzībā (parakstīts 2006. gada 2. martā)

Latvijas Republikas Vides ministrijas un Somijas Republikas Vides ministrijas saprašanās memorands par Kioto protokola 17. panta īstenošanu (parakstīts 2007. gada 28. jūnijā)

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ukrainas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā (parakstīts 2017. gada 4. aprīlī) LV / UA / EN

 • Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par sadarbību informatizācijas jomā (parakstīts 2006. gada 27. aprīlī)

 • Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā (parakstīts 2001. gada 17. oktobrī)

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Uzbekistānas Republikas Vides aizsardzības Valsts komitejas vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā (parakstīts 2013. gada 17. oktobrī) LV / UZ / RU

Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgums (parakstīts 2008. gada 18. janvārī, spēkā stājās 2008. gada 30. aprīlī) 

DAUDZPUSĒJIE SADARBĪBAS LĪGUMI