Latvijas ainavu politika tiek ieviesta ar 2024.gada 26.martā Ministru kabinetā apstiprināto Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.-2027.gadam. Plāna mērķis ir sekmēt ainavu aizsardzības, plānošanas un attīstības pasākumus, tādējādi atbalstot Latvijas daudzveidīgā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un veicinot valsts ilgtspēju. Plāns nosaka tuvāko četru gadu prioritātes un rīcības Eiropas ainavu konvencijas ieviešanai, tajā skaitā Ainavu pārvaldības padomes izveidi un darbības koordinēšanu, kā arī Latvijas ainavu atlanta izveidi un publicēšanu.

Digitālais Latvijas ainavu atlants apkopo Valsts pētījumu programmas projekta “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi” rezultātus, tajā iespējams iepazīties ar izglītojošiem un informatīviem materiāliem par ainavām, to pārvaldību, kā arī Latvijas ainavu novērtējuma kartēm un stāstiem. Ainavu atlants paredzēts plašai auditorijai – gan ainavu ekspertiem, plānotājiem un politikas veidotājiem, gan ikvienam plašākas sabiedrības pārstāvim.

Ilustratīvs attēls

VARAM uztur Latvijas ainavu atlantu un turpinās tā atjaunināšanu ar aktualitātēm ainavu pārvaldībā.

Eiropas ainavu konvenciju, kuras mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu, kā arī organizēt sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā Eiropas Padome pieņēma 2000. gada 20.oktobrī .

Pieņemot  likumu  „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 2007.gada 18.aprīlī šo konvenciju ratificēja arī  LR Saeima.

Saskaņā ar  likumu un savu nolikumu par šīs konvencijas īstenošanas koordinēšanu ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- ministrija), kas organizē arī konkursu 
„Eiropas Padomes Ainavu balva” .