Informācija mūsdienās vairumā gadījumos tiek meklēta tīmeklī.  Valsts iestāžu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu informācijas un pakalpojumu piekļūstamība ir būtiski nepieciešama dažām cilvēku grupām, piemēram, personām ar invaliditāti un  vecākiem cilvēkiem, bet atvieglo satura uztveršanu un lietošanu visiem lietotājiem. Turklāt tiesības uz informāciju ir vienas no pamattiesībām gan personām ar invaliditāti, gan visiem sabiedrības locekļiem kopumā (Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām).

Piekļūstams saturs tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs nozīmē to, ka ar tajās izvietoto drukāto,  audio un vizuālo mediju saturu ir viegli lietot un ar to viegli mijiedarboties katra vajadzībām piemērotā veidā, īpaši personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem. 

Piekļūstamības prasības ir principi un metodes, kas jāievēro, projektējot, veidojot, uzturot un atjauninot tīmekļvietnes un mobilās lietotnes, lai padarītu informāciju piekļūstamāku lietotājiem, jo īpaši personām ar invaliditāti.

2020. gada 14. jūlijā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 445) nosaka nodrošināt labāku valsts pārvaldes informācijas lietojamību un  informācijas piekļūstamību. Noteikumi ievieš Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību un informācijas atkalizmantošanu.

TĪMEKĻVIETNES ATBILSTĪBAS PIEKĻŪSTAMĪBAS PRASĪBĀM VIENKĀRŠOTĀ IZVĒRTĒJUMA VADLĪNIJAS

Izmantojot vienkāršotā izvērtējuma vadlīnijas izpildiet visus vadlīniju soļus. Izvērtējuma gaitu atspoguļojiet vērtēšanas protokolā, izvēloties sev ērtāku formātu. Piedāvājam izmantot izvērtēšanas protokola veidlapu MS Word vai MS Excel formā. Protokols jāapstiprina  iestādē noteiktajā kārtībā. Lūdzu apskatiet arī izvērtēšanas protokola piemēru.

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMA SAGATAVOŠANA UN PUBLICĒŠANA

Izmantojot piekļūstamības paziņojuma vadlīnijas aizpildiet piekļūstamības paziņojuma html formu, kas pieejama šajā saitē: (HTML forma) un publicējiet piekļūstamības paziņojumu attiecīgajā tīmekļvietnē (skaidrots vadlīnijās). Lūdzu apskatiet arī  piekļūstamības paziņojuma paraugu.

IESTĀDE VAR VĒRTĒT IETEKMI NO PIEKĻŪSTAMĪBAS PRASĪBU NODROŠINĀŠANAS TĪMEKĻVIETNĒS

Izmantojot vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai, izvērtē iespējamo piekļūstamības nodrošināšanas tīmekļvietnē ietekmi un iespējamo nesamērīgo slogu. Izvērtējuma gaitu atspoguļojiet piedāvātajās veidlapās: finanšu aprēķina veidlapā. Lūdzu apskatiet arī finanšu aprēķina piemēru. Viens no vadlīniju soļiem ir tīmekļvietnes atbilstības piekļūstamības prasībām vienkāršotā izvērtējuma veikšana.

IETEIKUMI

Lai nodrošinātu tīmekļvietnes atbilstošas piekļūstamības prasībām, iesakām izveidot plānu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstības piekļūstamības prasību nodrošināšanai, iekļaut uzdevumu piekļūstamības prasības nodrošināšanai iestādes plānošanas dokumentos un piekļūstamības nodrošināšanu iekļaut iepirkumu procesos.

Piedāvātās vadlīnijas nav obligāti pielietojamas, iestādes var izvēlēties citu līdzvērtīgu pieeju.

Padziļinātās izvērtēšanas rezultāti 2023. gadā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2023. gada nogalē veicam 17 publisko tīmekļvietņu un 2 mobilo lietotņu piekļūstamības padziļinātu izlases veida izvērtējumu (tabula - Iestāžu tīmekļvietņu padziļinātās izvērtēšanas izlases kopa 2023. gadam).

Šeit publicēti izvērtējuma rezultāti (ietver padziļināto izvērtējumu un lietojamības testus atsevišķi katrai vietnei un mobilajai lietotnei). Papildus pieejams izvērtējuma metodoloģijas apraksts un rezultāti apraksts.

Vēršam uzmanību, ka izvērtējums paredzēja tīmekļvietnes 10 lapu izlasi – tas var neatspoguļot visu Jūsu organizācijas tīmekļvietnes sadaļu atbilstību piekļūstamības prasībām.

Vēršam uzmanību, ka uz visām valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību tīmekļvietnēm attiecas šādas Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" un  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīvas 2016/2102/ES par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību prasības:

  • Visām tīmekļvietnēm jāatbilst piekļūstamības prasībām no 2020. gada 23. septembra.
  • Valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības iestādes īpašumā esošās tīmekļvietnes jāizvērtē par atbilstību piekļūstamības prasībām, veicot vienkāršoto izvērtējumu. Izvērtējuma vadlīnijas pieejamas šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/timeklvietnu-pieklustamibas-vadlinijas
  • Pēc izvērtējuma veikšanas iestādes vai kapitālsabiedrības savās tīmekļvietnēs publicē piekļūstamības paziņojumu ar pievienotu izvērtējuma dokumentu.

Iestāžu tīmekļvietņu padziļinātās izvērtēšanas izlases kopa 2023. gadam

N.p.k.

Iestāde

Tīmekļvietne

Mobilā lietotne

1

AS “Air Baltic Corporation”

https://www.airbaltic.com/lv-LV/index

NA

2

Izglītības ministrija

https://www.izm.gov.lv/lv

NA

3

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

https://www.ur.gov.lv/lv/

NA

4

Latvijas sabiedriskie mediji

https://www.lsm.lv/

NA

5

Latvijas Universitāte

https://www.lu.lv/

NA

6

Ministru kabinets

https://www.mk.gov.lv/lv

NA

7

Nacionālais veselības dienests

https://eveseliba.gov.lv/

NA

8

Nodarbinātības valsts aģentūra

https://www.nva.gov.lv/lv

NA

9

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

https://www.pmlp.gov.lv/lv

NA

10

Rīgas dome

https://www.riga.lv/

NA

11

SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

https://www.lmt.lv/lv/

NA

12

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

https://aslimnica.lv/

NA

13

SIA “Rīgas satiksme”

https://www.rigassatiksme.lv/lv /

NA

14

Valsts ieņēmumu dienests

https://www.vid.gov.lv/lv

NA

15

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

https://latvija.gov.lv/Home/

NA

16

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

https://www.vsaa.gov.lv/lv

NA

17

VAS "Latvijas pasts"

https://www.pasts.lv/

NA

18

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

NA

eParaksts mobile

19

AS “Pasažieru vilciens”

NA

Vilciens

Testu atskaites

Piekļūstamības izvērtējumi

Rezultātu apraksts

Metodikas apraksts