12.07.2021.
Papildināts: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)””

16.04.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 45 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi””

16.03.2021.
Papildināts: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)””

10.06.2020.
MK noteikumu „Grozījumi 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 367 „Nacionālais numerācijas plāns”” projekts

30.04.2020.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”” projekts

22.04.2020.
JAUNS: MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumos Nr. 143 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē”” projekts

27.01.2020.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr.652 “Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

01.04.2019.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)””

12.11.2018.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

26.01.2018.
PAPILDINĀTS: Grozījumi MK 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām”

16.02.2017.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Grozījumi 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""

16.02.2017.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""