Plānotais ES fondu* finansējums:

8 134 500 euro

Projektu iesniedzēji:

Dabas aizsardzības pārvalde

Atbalstāmās darbības:

  • dabas un vides izglītības informācijas centru (nacionālo parku dabas centri) infrastruktūras pilnveide un attīstība, iekštelpu un ārtelpas ekspozīciju izveide un paplašināšana
  • informatīvo materiālu un ekspozīciju izveide un paplašināšana

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Pasākuma ietvaros netiek paredzēts atbalsts ar saimniecisko darbību saistītām aktivitātēm

Sasniedzamais rezultāts:

  • atbalstīti 4 kultūras un tūrisma objekti;
  • kopējais atbalstīto kultūras un tūrisma objektu apmeklētāju skaits 201 000

Projektu atlases veids:

ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

indikatīvi 2024. gada III ceturksnī

Aprites stadija

Ministru kabineta noteikumu projekta (23-TA-2111) starpinstitūciju saskaņošana

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2023. gada 2. novembrī

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

-

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Dagnija Burtniece, tel.: 29730069, e-pasts: dagnija.burtniece@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Edgars Garkājis, tel.: 20249980, e-pasts: edgars.garkajis@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

 * Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam

logo