Pārskati par reģionu attīstību Latvijā

Lai sekmētu visas valsts teritoriju attīstību, uzlabotu un koordinētu valsts sniegto atbalstu reģioniem, pašvaldībām un uzņēmumiem, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turmpāk - VRAA) pastāvīgi apkopo un analizē informāciju par situāciju Latvijā un tās attīstības dinamiku, galvenos rādītājus, apkopojot ikgada izdevumā.

Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2010”  (latviski - 78MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2009”  (latviski - 69MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2008”  (latviski - 86MBangliski - 81MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2007”  (latviski - 63MBangliski - 57MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2006”  (latviski - 68MBangliski - 63MB)
Pārskats  „Reģionu attīstība Latvijā 2005”  (latviski 43MBangliski - 62MB)