Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  24.04.2023.
  Projekta mērķis ir radīt digitālu ilgtspējības attīstības ziņošanas rīku uzņēmumiem, lai tie varētu veikt korporatīvo ilgtspējas ziņojumu (ESG) sagatavošu, līdztekus palielināt informētību par ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības un veicināt saskaņotāku…
  21.03.2023.
  Projekta akronīms: Baltic Sea2Land Projekta nosaukums: Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu (angļu valodā “Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and natural…
  16.01.2023.
  Projekta nosaukums: “Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā kursa ieviesēja” (angļu valodā “Maritime Spatial Planning as enabler of the European Green Deal”) Akronīms: MSP-GREEN Projekta identifikācijas numurs: 101074438 Īstenošanas laiks: No 2022…
  16.01.2023.
  Projekta nosaukums: “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” (angļu valodā “Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for…
  20.09.2022.
  Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts  "Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu - SELINA"", angļu valodā "Science for Evidence-Based and Sustainable Decisions about…
  11.07.2022.
  Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam atbalstāmā pasākuma "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā" ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un…
  31.03.2022.
  Programmas un projekta nosaukums: Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrētais projekts „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.11.2021.
  Projekts tiek finansēts Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” līguma Nr. 959201 ietvaros.  Par projektu:  INTERLINK ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un attīstības programmas …
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.10.2021.
  Programmas un projekta nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekts Nr.LV-LOCALDEV-0001 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.08.2021.
  Projekts tiek finansēts Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” līguma Nr. 959157 ietvaros. Par projektu: ACROSS ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros realizēts…