Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.10.2021.
  Programmas un projekta nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekts Nr.LV-LOCALDEV-0001 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.08.2021.
  Projekts tiek finansēts Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” līguma Nr. 959157 ietvaros. Par projektu: ACROSS ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros realizēts…
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.06.2021.
  Projekta virsmērķis Nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (portāls www.latvija.lv),…
  Statuss:
  Īstenošanā
  14.06.2021.
  Projekta virsmērķis Informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem. Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.05.2021.
  Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās…
  Statuss:
  Īstenošanā
  24.05.2021.
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piedalās projektā Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā (PACKGDEPO) programmas INTERREG Igaunijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  21.04.2021.
  No projekta LARS līdz projektam GRETA Projekts “Zaļā transformācija! Rīcībpolitikas rīks reģionālai plānošanai Baltijas Jūras reģionā” (GRETA) ir projekta “Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem” (LARS) turpinājums. Projekts LARS tika…
  Statuss:
  Īstenošanā
  08.04.2021.
  LIFE Integrētais projekts: Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija LIFE19 IPE/LV/000010 Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts – 2028. gada 31. decembris Budžets: 19,49 milj. € (no tiem 11,690…
  Statuss:
  Noslēdzies
  07.04.2021.
  LIFE14 CAP/LV/000002 Norises laiks: 2016.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un VRAA Latvijas Vides…
  Statuss:
  Īstenošanā
  25.01.2021.
  Projekta apraksts Nosaukums: Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai (BRESE) Projekta Nr.: PGI05876 Mērķis: likvidēt šķēršļus, vairot izpratni un novērtēt politikas pamatnostādnes un uzņēmējdarbības atbalsta…