Statuss:
Īstenošanā
08.04.2021.
LIFE Integrētais projekts: Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija LIFE19 IPE/LV/000010 Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts – 2028. gada 31. decembris Budžets: 19,49 milj. € (no tiem 11,690…
Statuss:
Noslēdzies
07.04.2021.
LIFE14 CAP/LV/000002 Norises laiks: 2016.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un VRAA Latvijas Vides…
Statuss:
Īstenošanā
25.01.2021.
Projekta apraksts Nosaukums: Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai (BRESE) Projekta Nr.: PGI05876 Mērķis: likvidēt šķēršļus, vairot izpratni un novērtēt politikas pamatnostādnes un uzņēmējdarbības atbalsta…
Statuss:
Īstenošanā
28.12.2020.
Projekta mērķis ir uzlabot MVU un publisko pakalpojumu digitalizācijā iesaistīto pušu kapacitāti, sekmējot veicinošu politiku attīstību, ar mērķi sekmēt vienotā tirgus ieviešanu Baltijas jūras reģionā.   Projekta darbības virzieni un…
Statuss:
Īstenošanā
30.11.2020.
Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās…
Statuss:
Īstenošanā
21.09.2020.
LIFE18 IPE/LV/000014 Projekta mājaslapa: www.goodwater.lv Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. Kopējais projekta budžets ir 14 463 050 EUR, tajā skaitā: ES LIFE programmas…
Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
NFI
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktais projekts „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un…
Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
Projekta nosaukums: “EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana (Pan Baltic SCOPE)” Projekts tiek īstenots no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim Kopējais projekta budžets: € 3 315 113 Eiropas Jūrlietu un…
Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
Galvenais projekta mērķis ir stiprināt ES dalībvalstu par jūras telpisko plānošanu (JTP) atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, lai tās savstarpējās diskusijās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs attīstītu nacionālo JTP savstarpēju…
Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Projekta darbības periods: no 2016.gada marta līdz 2019. gada februārim Projekta budžets: 3 409 458 EUR Projekta mērķis: Veicināt transnacionāli…