Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
28.06.2021.
Projekta virsmērķis Nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (portāls www.latvija.lv),…
Statuss:
Īstenošanā
14.06.2021.
Projekta virsmērķis Informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem. Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu…
Statuss:
Īstenošanā
28.05.2021.
Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās…
Statuss:
Īstenošanā
24.05.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piedalās projektā Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā (PACKGDEPO) programmas INTERREG Igaunijas…
Statuss:
Īstenošanā
21.04.2021.
No projekta LARS līdz projektam GRETA Projekts “Zaļā transformācija! Rīcībpolitikas rīks reģionālai plānošanai Baltijas Jūras reģionā” (GRETA) ir projekta “Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem” (LARS) turpinājums. Projekts LARS tika…
Statuss:
Īstenošanā
08.04.2021.
LIFE Integrētais projekts: Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija LIFE19 IPE/LV/000010 Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts – 2028. gada 31. decembris Budžets: 19,49 milj. € (no tiem 11,690…
Statuss:
Noslēdzies
07.04.2021.
LIFE14 CAP/LV/000002 Norises laiks: 2016.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un VRAA Latvijas Vides…
Statuss:
Īstenošanā
25.01.2021.
Projekta apraksts Nosaukums: Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai (BRESE) Projekta Nr.: PGI05876 Mērķis: likvidēt šķēršļus, vairot izpratni un novērtēt politikas pamatnostādnes un uzņēmējdarbības atbalsta…
Statuss:
Īstenošanā
28.12.2020.
Projekta mērķis ir uzlabot MVU un publisko pakalpojumu digitalizācijā iesaistīto pušu kapacitāti, sekmējot veicinošu politiku attīstību, ar mērķi sekmēt vienotā tirgus ieviešanu Baltijas jūras reģionā.   Projekta darbības virzieni un…
Statuss:
Īstenošanā
21.09.2020.
LIFE18 IPE/LV/000014 Projekta mājaslapa: www.goodwater.lv Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. Kopējais projekta budžets ir 14 463 050 EUR, tajā skaitā: ES LIFE programmas…