Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Par projektu Kontaktpersona: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece E-pasts: inta.dimante-deimantovica@lhei.lv Projekta uzsākšanas datums: 01.08.2023. Projekta noslēguma datums: 31.07.2025. Projekta finansējums: 497 742 EUR …
  24.10.2023.
  Projekta akronīms: NOBID Wallet Projekta identifikācijas numurs: 101102740—NOBID Wallet—DIGITAL-2022-DEPLOY-02 Īstenošanas laiks: No 2023.gada 1. aprīļa līdz 2025.gada 31.martam (2 gadi jeb 24 mēneši) Programma: Programma “Digitālā Eiropa”…
  09.10.2023.
  Projekta vadošais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.1.1.i. ietvaros. Projekta Nr.: 2.1.1.1.i.0/1…
  29.08.2023.
  Projekta nosaukums: Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai. Projekta vadošais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM). Projekts tiek īstenots Eiropas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  27.07.2023.
  Projekta mērķis: Uzlabot plānošanas reģionu un pašvaldību administratīvo kapacitāti teritoriālās attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, sekmējot kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu…
  Projekta mērķis ir radīt digitālu ilgtspējības attīstības ziņošanas rīku uzņēmumiem, lai tie varētu veikt korporatīvo ilgtspējas ziņojumu (ESG) sagatavošu, līdztekus palielināt informētību par ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības un veicināt saskaņotāku…
  Projekts "Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu – Baltic Sea2Land" (angļu valodā "Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and natural capital in the near shore zone")…
  16.01.2023.
  Projekts "Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā Kursa ieviesēja - MSP-GREEN" (angļu valodā "Maritime Spatial Planning as enabler of the European Green Deal") tiek finansēts Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda līguma Nr. 101081314 ietvaros…
  16.01.2023.
  Projekta nosaukums: “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” (angļu valodā “Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for…
  20.09.2022.
  Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts  "Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu - SELINA"", angļu valodā "Science for Evidence-Based and Sustainable Decisions about…