Galvenie Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu veidi:

  • līgumi;
  • direktīvas;
  • regulas;
  • lēmumi.

Ar ES tiesību aktiem iespējams iepazīties EUR-Lex datu bāzē.  Šajā datu bāzē ir pieejami ES tiesību aktu kopsavilkumi par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomām:


Ar aktuālajiem ES dokumentu projektiem, ko ir publicējusi Eiropas Komisija, var iepazīties šeit.

Ar Eiropas Komisijas uzsāktajām sabiedriskajām apspriešanām var iepazīties šeit šeit.