Plānotais AF* finansējums:

29 304 000 euro

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības, to iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības vai  publiski privātās kapitālsabiedrības.

Plānotās atbalstāmās darbības:

 • Ēkas energosertifikātā paredzētās darbības:
  • esošu ēku pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu;
  • ēkai nepieciešamās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana;
  • apgaismojuma, dzesēšanas un ventilācijas sistēmu izveide, pārbūve vai atjaunošana;
  • atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu, tai skaitā bezizmešu, iekārtu iegāde un uzstādīšana;
 • Pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādes sistēmai;
 • Darbības ēkas funkcionāli saistītajā teritorijā zemesgabala robežās ar dabā balstītu vai “zaļās infrastruktūras”, vai atjaunojamo energoresursu izmantojošu, vai enerģiju taupošu risinājumu izveidi.

Īstenojot projektus, jāņem vērā, ka tā ietvaros tiek sasniegts primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30% apmērā, salīdzinot ar rādītājiem pirms projekta īstenošanas.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

 • Atskaites punkts: līdz 2022. gada 31. decembrim stājas spēkā investīcijas Ministru kabineta noteikumi.
 • Sasniedzamie mērķi:
  • līdz 2024. gada 31. decembrim piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības vismaz 27 838 800 euro apmērā.
  • līdz 2025. gada 31. decembrim primārās enerģijas patēriņš pašvaldību ēkās un infrastruktūrā samazināts vismaz par 4 544 563 kWh/gadā.

Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks

20.01.2023. – 22.06.2023.

Papildu uzsaukums: 28.09.2023. – 28.12.2023.

Normatīvie akti:

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.3.i. investīcijas "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" īstenošanas noteikumi

Metodiskie materiāli:

Cita informācija:

Projektu atlasi un īstenošanas uzraudzību nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Projektu atlases dokumentācija un detalizēta informācija par investīciju pieejama šeit.

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Edgars Garkājis, tel.: 20249980, e-pasts: edgars.garkajis@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Viesturs Frišfelds, tel.: 28452807, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds 

Fondu-logo