Statuss:
Noslēdzies
NFI

Nr.4.3-24/NFI/INP-004 „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (Latvijas Pašvaldību savienība)

Līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas datums – 14.12.2013.

Projekta īstenošanas vieta – visa Latvija, ilgums – 29 mēneši, plānotais projekta noslēguma datums 30.04.2016.

Kontaktinformācija:

Ligita Pudža
Projekta vadītāja

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
Tālrunis: 67508536
Mob. tālrunis 29297364
e-pasts: ligita.pudza@lps.lv

Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī

Projekta kopējās izmaksas: ir EUR 2 111 827

Finansējums: 100% Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums

Projekta mērķa grupas – primārā mērķa grupa ir pašvaldību politiķi un darbinieki; sekundārā mērķa grupa – vietējo pašvaldību iedzīvotāji un valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību apmeklētāji un uzņēmēji pašvaldību teritorijās

Projekta partneri:
1.partneris Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (Norvēģija)
2.partneris Valsts Reģionālās attīstības aģentūra (Latvija)

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Sistēmas modeļa izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analīzei, iekļaujot Polijas un Norvēģijas pieredzi
  • Vietējo pašvaldību sadarbības tīkla izveide
  • Vietējo pašvaldību deputātu un darbinieku apmācības
  • Datu bāzes izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai
  • Vietējo pašvaldību tīkla stiprināšana
  • Publicitātes pasākumi

Projekta plānotie rezultāti:
1) izveidoti četri pašvaldību sadarbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas tīkli
2) izveidota datubāzi vietējo pašvaldību pakalpojumu izvērtēšanai
3) organizēt trīs pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm
4) izveidotas trīs stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm

Projekti tika izvērtēti pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, saskaņā ar MK noteikumu 4.pielikumu un vērtēšanas process tika noslēgts š.g. 28.novembrī un projektu iesniedzējiem tika nosūtīti pozitīvi atzinumi.


Vairāk informācijas par projektu skatīt Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā