Elektronisko sakaru likuma 4.panta 6.daļa nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā un Ministru kabinetā iesniedz Ministru kabineta noteikumus par nacionālo numerācijas plānu, noteikumus par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu un kārtību koplietojuma radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujai.

Nacionālais numerācijas plāns

Nacionālais radiofrekvenču plāns

Sešzīmju numuri 116XXX sociālas nozīmes pakalpojumiem

 

Tālruņa numurs 116000 – Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai

Nodots Valsts Policijas pārziņā, saite uz mājas lapu: www.vp.gov.lv
 

Tālruņa numurs 116111 – bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis

Saite uz mājas lapu: http://www.bernutalrunis.lv/lv/http://www.drossinternets.lv
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa pakalpojuma satura sniedzējs ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Saistītie tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, konkrēti tās 27.a pants skaidro palīdzības līnijas numura “116000” ieviešanas nepieciešamību, lai sniegtu sociālu informatīvu atbalstu bērnu pazušanas gadījumā.

Direktīvā minētās prasības tiek aizstātas ar Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa (96. pants) norādījumiem par palīdzības dienesta pazudušu bērnu meklēšanai “116000” un bērnu uzticības tālruņa “116111” darbības uzdevumiem.