Paplašinātā meklēšana

Ministrijas vadība

pasts [at] varam.gov.lv

Ministra birojs

baiba.grinberga [at] varam.gov.lv

Parlamentārais sekretārs

dace.bluke [at] varam.gov.lv

Valsts sekretārs

edvins.balsevics [at] varam.gov.lv

Personālvadības nodaļa

jolanta.rauga [at] varam.gov.lv

Dabas aizsardzības departaments

daiga.vilkaste [at] varam.gov.lv

Aizsargājamo teritoriju nodaļa

inga.belasova [at] varam.gov.lv

Sugu un biotopu aizsardzības nodaļa

ilona.mendzina [at] varam.gov.lv

Vides aizsardzības departaments

rudite.vesere [at] varam.gov.lv

Ūdens resursu nodaļa

iveta.teibe [at] varam.gov.lv

Piesārņojuma novēršanas nodaļa

dagnija.jirgensone [at] varam.gov.lv

Klimata pārmaiņu departaments

Raimonds.Kass [at] varam.gov.lv

Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa

jevgenija.butnicka [at] varam.gov.lv

Pašvaldību departaments

viesturs.razumovskis [at] varam.gov.lv

Pašvaldību pārraudzības nodaļa

ludmila.zaharenko [at] varam.gov.lv

Investīciju politikas departaments

svetlana.sergejeva [at] varam.gov.lv

Vides investīciju nodaļa

dana.prizavoite [at] varam.gov.lv

Investīciju uzraudzības departaments

imants.klavs [at] varam.gov.lv

Projektu uzraudzības nodaļa

diana.sturmane [at] varam.gov.lv

Attīstības instrumentu departaments

iruma.kravale [at] varam.gov.lv

Teritoriālās sadarbības nodaļa

anna.djakova [at] varam.gov.lv

Latvijas-Lietuvas programmas nodaļa

zanda.mangule [at] varam.gov.lv

Ārējo programmu nodaļa

agnese.marnauza [at] varam.gov.lv

Juridiskais departaments

madars.laurs [at] varam.gov.lv

Juridiskā nodaļa

madara.gaile [at] varam.gov.lv

Audita departaments

zanda.janusauska [at] varam.gov.lv

Iekšējā audita nodaļa

diana.spresle [at] varam.gov.lv

Revīzijas nodaļa

elina.valeine [at] varam.gov.lv

Budžeta un finanšu departaments

irena.kotelnikova [at] varam.gov.lv

Budžeta nodaļa

irina.kurcevska [at] varam.gov.lv

Grāmatvedības nodaļa

inara.barkane [at] varam.gov.lv

Koordinācijas departaments

maris.klismets [at] varam.gov.lv

Nodrošinājuma departaments

janis.vitols [at] varam.gov.lv

Lietvedības nodaļa

indra.gulbe [at] varam.gov.lv

Nodrošinājuma nodaļa

ivars.dizpeteris [at] varam.gov.lv

Vadošais eksperts

arnis.sults [at] varam.gov.lv

Projektu pārvaldības departaments

diana.andzane [at] varam.gov.lv