Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi

Datums, Nr.

Līgumpuses

Saturs

Nr. PL/2023/1, 
26.01.2023.

Klimata un enerģētikas ministrija, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Līgums

Pielikumi

Nr. V/8/2022

VARAM, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

Līgums

Pielikumi

Nr. V/5/2022

VARAM, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Līgums

Pielikumi

Nr. V/32/2022

VARAM, SIA “Vides investīciju fonds”

Līgums 

Pielikumi

Nr. V/6/2022, 
29.03.2022.

VARAM, Atvasināta publiska persona Valsts zinātniskais institūts „Fizikālās enerģētikas institūts”

Līgums

Pielikumi

Arhīvs