Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi

Datums, Nr.

Līgumpuses

Saturs

19.06.2020., V/11/2020

VARAM, SIA “Vides investīciju fonds”

06.04.2020., V/6/2020

VARAM, Valsts zinātniskais institūts „Fizikālās enerģētikas institūts”

21.04.2020., V/7/2020

VARAM, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

23.04.2020., V/8/2020

VARAM, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

13.05.2019., V/9/2019

VARAM, SIA “Vides investīciju fonds”

18.01.2019., V/1/2019

VARAM, VZIAP “Nacionālais botāniskais dārzs”

21.01.2019., V/2/2019

VARAM, Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroloģijas institūts”

31.01.2019., V/3/2019

VARAM, LVĢMC

01.02.2019., 1-20/1058

VARAM, VAS “Elektroniskie sakari”

9.07.2019., V/10/2019

VARAM, Atvasināta publiska persona Valsts zinātniskais institūts „Fizikālās enerģētikas institūts”

9.07.2019., V/11/2019

VARAM, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

9.07.2019., V/12/2019

VARAM, Latvijas Lauksaimniecības universitāte