Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ FI) programmu ietvaros programmas apsaimniekotājiem ir iespēja piedalīties un rīkot pieredzes apmaiņas pasākumus ar citām EEZ saņēmējvalstīm un donorvalstīm. Pieredzes apmaiņa veicina labās prakses pārņemšanu un labāku rezultātu sasniegšanu EEZ FI programmu ieviešanā. VARAM kā EEZ FI programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājs plāno piedalīties un organizēt papildu pasākumus ar valstīm un institūcijām, kuru programmas saistītas ar klimata pārmaiņām un pielāgošanās tām – Portugāli, Ungāriju, Igauniju, Lietuvu un Poliju.

Programmas apsaimniekotāja papildu pasākumu galvenais mērķis ir:

(a) Stiprināt sadarbību starp Programmas apsaimniekotājiem un līdzīgām institūcijām EEZ finansējuma saņēmējvalstīs un donrvalstīs.
(b)  Programmas ieviešanas pieredzes un labās prakses apmaiņai ar līdzīgām institūcijām EEZ FI saņēmējvalstīs un donorvalstīs.

 

2017.gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads