EEZ-Nor-Logo

2017.gada 14. decembrī tika parakstīti saprašanās memorandi par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014. – 2021.gadā

Norvēģijas finanšu instrumenta saprašanās memorands paredz, ka Latvijai būs pieejams finansējums 51,9 milj. eiro, tai skaitā programmai “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” 14 milj. eiro Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums.

EEZ finanšu instrumenta saprašanās memorands paredz, ka Latvijai būs pieejams finansējums 50,2 milj. eiro, tai skaitā programmai “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” 10 milj. eiro EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Detalizētāka informācija pieejama  www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv

Kontaktinformācija:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākais eksperts
Jānis Gorbunovs
Tālr. 67026485
janis.gorbunovs@varam.gov.lv

Informāciju par sūdzību iesniegšanu lasīt šeit:
https://eeagrants.lv/?id=122
https://www.norwaygrants.lv/?id=122