Ice-Lie-Nor-logo

Atbilstoši saprašanās memorandam par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. -2021. gadā, kas parakstīts starp donorvalstīm (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) un Latviju, programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – Programma) ietvaros ir pieejams Divpusējās sadarbības fonda finansējums 125 000 euro apmērā.

Atbalsta jomas

Programmas Divpusējās sadarbības fonda finansējums paredzēts pasākumiem, kas stiprina divpusējās attiecības un veicina sadarbību starp Latvijas un donorvalstu institūcijām šādās Programmas atbalsta jomās:

1.       vietējā attīstība un nabadzības mazināšana,

2.       laba pārvaldība, atbildīgas institūcijas, caurredzamība, tai skaitā patvēruma meklētāju integrācija,

3.       kultūras joma.

VARAM kā Programmas apsaimniekotāja kompetencē ir Divpusējās sadarbības fonda 1. un 2. atbalsta joma.

Kultūras ministrija kā Programmas partneris ir atbildīga par Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu organizēšanu 3. atbalsta jomā - kultūras jomā (detalizētāku informāciju skatīt šeit.

 Atbalstu Programmas Divpusējā sadarbības fonda 1. un 2. atbalsta jomas iniciatīvu īstenošanai var saņemt:

  • Programmas apsaimniekotājs,
  • neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājs,
  • iepriekš noteikto projektu īstenotāji.

Atbalstu Programmas Divpusējā sadarbības fonda 3. atbalsta jomas iniciatīvu īstenošanai var saņemt:

  • Programmas partneris.