Lai mazinātu Covid-19 krīzes sekas un pārvarētu tās, Eiropas Komisija izstrādājusi REACT-EU iniciatīvu. Tā palīdzēs veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai. REACT-EU atbalsts plānots kā vidējā termiņa krīzes seku mazināšanas iniciatīva, sniedzot papildu finansiālo atbalstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros attiecināmo izdevumu veikšanai līdz 2023. gada beigām.

2021.gada 30.jūnijā Eiropas Komisija apstiprināja darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumus. Tādējādi REACT-EU finansējums tiek novirzīts specifiskiem atbalsta mērķiem, lai nodrošinātu valsts ekonomikas stabilu atlabšanu. Ar iepriekš minētajiem grozījumiem tika apstiprināts jauns 13. prioritārais virziens “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” un ieguldījumu prioritāte “13.1.Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai”. VARAM investīciju pasākumi tiek plānoti 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” ietvaros. REACT-EU investīcijas ir cieši saistītas un daļēji turpina esošās VARAM investīcijas 4.2.2., 5.2.1. un 5.6.2. specifiskajos atbalsta mērķu pasākumos. VARAM 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” REACT–EU finansējums ir 83 640 000 euro.

13.1.3.1. pasākums Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai

13.1.3.3. pasākums Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās

Papildu ES fondu ieguldījums Covid-19 seku pārvarēšanai